Abdullah Tolu

Abdullah Tolu

Yazar
Yazarın Tüm Yazıları >

1 taşla 8 kuş vurmak ister misiniz?

A+A-

Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu 31 Aralık 2019 tarihinde sona erecek olan Varlık Barışı ile ilgili açıklamalarda bulunup siz değerli Anadolu Gazetesi okuyucularımızın nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirdi.

Rahmetli Hocam Prof. Dr. Şükrü KIZILOT, mükellefleri ilgilendiren ve onlara ciddi avantajlar sağlayan bazı düzenlemelere dikkat çekmek için ilginç başlıklar atar, gerçekten de bu yazılar çok okunur, ilgi görürdü.

Peki bunu neden böyle yapardı biliyor musunuz? Ülkemizde mevzuatlar o kadar çok sık değişiyor ki, meslek mensupları, şirket sahipleri ve ortakları, şirket çalışanları bu değişiklikleri izleyemiyor. Her yeni düzenleme mükelleflere ek bir yük getiriyor yada avantaj sağlıyor. Bunların gözden kaçırılmaması, iyi izlenmesi gerekiyor. Çünkü, bu değişiklikleri gözden kaçırmanın da her zaman bir maliyeti oluyor.

Ben de değerli Hocam’dan esinlenerek, bu yazıma böyle bir başlık attım. Neden böyle bir başlık? Çünkü, Varlık Barışı uygulaması, yararlananlara ciddi vergisel avantajlar sağlıyor, işletmelerin mali yapısını düzeltiyor, belli başlı yapısal sorunlarını çözüyor. Bunları da herkesin bilmesi lazım. Varlık Barışı sadece yurt dışından para getirmek değil!

VARLIK BARIŞI NEDEN ÖNEMLİ?

Varlık barışı, her ülke açısından oldukça önemli bir konu. Çünkü, hemen her ülke öncelikle kendi vatandaşlarının olmak üzere diğer ülke vatandaşlarının başka ülkelerde bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını kendilerine getirmek istiyor. Bu şekilde, karşılıksız büyük bir finansal kaynağa sahip olmayı amaçlıyor. Bizim de Ülke olarak öncelikli hedefimiz, vatandaşlarımızın yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Varlık Barışı kapsamında Türkiye'ye getirilmesi. Dün olduğu gibi bugün de, yurt dışından getirilecek veya yurt içinden ekonomiye kazandırılabilecek her varlığa ve ekonomik değere ihtiyacımız var. Kaldı ki, bunlar zaten bizim ülkemizin parası, kaynağı.

YENİ VARLIK BARIŞI, 7186 SAYILI KANUNLA DÜZENLENDİ

Yeni Varlık Barışı Düzenlemesi, 17 Temmuz 2019 tarihli ve 7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2. maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 90. maddede düzenlendi.

Maliye, 2 Ağustos 2019 tarihli ve 30850 sayılı Resmi Gazete’de yayımladığı Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 1 Seri No.lu Genel Tebliğ ile;
- Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına,

- Yurt içinde bulunan ancak gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların vergi dairesine beyan edilerek, kanuni defter kayıtlarına alınabilmesine

ilişkin Yurtiçi Ve Dışı Varlık Barışı uygulamasının usul ve esaslarını belirledi.

YENİ VARLIK BARIŞI’NDA VERGİ ORANI, YÜZDE 1!

Hemen belirtelim, Varlık Barışı Vergisi’nin oranı, % 1. Yeni Varlık Barışı uygulamasından yararlanmak isteyenler, bildirdikleri varlıklar üzerinden %1 oranında hesapladıkları vergiyi ödemek zorunda.

YENİ VARLIK BARIŞI CİDDİ AVANTAJLAR SAĞLIYOR, 1 TAŞLA 8 KUŞ VURABİLİRSİNİZ!

Yeni Varlık Barışı, yararlananlara birbirinden değerli çok ciddi vergisel avantajlar sağlıyor. Şirketin mali yapısını güçlendirmeden, ortakların değer artış kazancı ve ticari kazanç sorgulamasına girmeden taşınmazlarını şirkete koyabilmelerine, hakkında  vergi incelemesi yapılamamasına, varlık bedellerinin ortaklara dağıtımında kar dağıtım  stopajı yapılmamasına ve ortakların nezdinde de bu tutarın vergilendirilmemesine vb. çok sayıda avantaj var. Tam olarak 1 taşla 8 kuş vurabilirsiniz! Neler mi?

1) Kayıt dışı varlıkları sorgusuz sualsiz kayda alabileceksiniz! Bu büyük bir imkan.

2) Bu varlıkları vergiye tabi dönem kazancınızın tespitinde dikkate almayacak ve vergilendirmeyeceksiniz. Yani, varlık barışı kapsamında konulan varlıklarla şirketleri geçmişe dönük ilişkisi kurulmayacak.

3) Varlık Barışı’ndan yararlanmanız halinde, kendiniz, ortağı olduğunuz şirket, şirket ortakları ve kanuni temsilcileri hakkında bu işlemden dolayı herhangi bir vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacak, ceza kesilmeyecek.

4) Varlık Barışı kapsamında bildirdiğiniz veya beyan ettiğiniz varlıklar üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabileceksiniz, sermayeye ilave edilebileceğiniz gibi, şirket ortaklarına da dağıtılabileceksiniz.

5) Varlık Barışı kapsamında şirkete koyduğunuz varlığın bilançonuzun pasif kısmında Fon hesabında tutulacak, bu tutarları ortaklara dağıtırsanız, kar dağıtımına bağlı stopaj yapılmayacak, gerçek kişi ortaklar ile kurumlar vergisi mükellefi olan ortaklar tarafından elde edilen bu tutarlar da vergilendirilmeyecek.

6) Üstelik bu tutarlar işletmenin tasfiye edilmesi, birleşme, devir ve bölünme hallerinde de vergilendirilmeyecek.

7) İşletmeye dahil ettiğiniz varlıkları vergiye tabi kazancın/dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate almaksızın vergisiz işletmeden çekebileceksiniz.

8) Bu varlıklara hangi tarih itibarıyla sahip olduğunuz sorgulanmayacak, sizden bilgi talebinde  bulunulamayacak.

Sıkı durun, tüm bunlara % 1 vergi ödeyerek sahip olacaksınız!

Hani bir tabir var ya, “Baba Oğluna Yapmaz” diye. İşte Varlık Barışı bunun da ötesinde bir şey. Herkesin yararlanması gerektiğini düşünüyorum.

Varlık Barışı’ndan Yararlanmak İçin Son Tarih, 31 ARALIK!

Uzatılmadığı takdirde, bütün bu avantajları sağlayan Varlık Barışı’ndan yararlanmada SON TARİH, 31 ARALIK 2019.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Yazarın Diğer Yazıları