Aysel Ayşe Aygün Özer

Aysel Ayşe Aygün Özer

Yazar
Yazarın Tüm Yazıları >

Allahu Teâlâ’nın sıfatları

A+A-

Bütün varlıkların her organının her hücresinin yaratıcısı Yoktan var edicisi yalnız Allahu Teâlâ’dır. Allahu Teala akıl ile Anlaşılamaz akla hayale gelenlerin hepsinden uzaktır hiçbiri o değildir Ancak Kur'an-ı Kerim'de bizzat kendisinin açıkladığı sıfatlarını isimlerini ezberleyip uluhiyet ini büyüklüğünü bunlarla tasdik ve ikrar etmelidir akıl ve baliğ olan kadın ve erkek her Müslümanın Allahu Teala'nın zâti ve subüti sıfatlarını doğru bilmesi ve inanması lazımdır herkese ilk farz olan şey budur.

Gelin bizlerde bu SIFATLARI sırası ile yazalım

ZÂTİ SIFATLAR

Bunların hepsi altıdır. Bu altı sıfatın hiçbirisi varlıkların Hiçbirinde yoktur yalnız Allahu Teala'ya mahsusturlar. Bunların sonradan yaratılan varlıklara hiçbir surette bağlantıları da yoktur.

1- Vücud: Allahu Teala vardır varlığı ezelidir vacib ül vücûddur. Yani varlığı hep lazımdır.

2. Kıdem: Allahu Teala'nın Evveli yoktur

3. Beka: Allahu Teala'nın sonu yoktur hiç yok olmaz ortağı olmak muhal Olduğu gibi zat ve sıfatları içinde yokluk muhaldir.

4. Vahdaniyyet: Allahu Teala'nın zatında sıfatlarında ve işlerinde ortağı yoktur.

5. Muhalefetün lil havadis: Allahu Teala' zatında ve sıfatlarında hiçbir mahlukatın zat ve sıfatlarına benzemez.

6. Kıyam binefsihi: Allahu Teala zati ile kaimdir durmak için bir yere muhtaç değildir Zira her ihtiyaçtan münezzehtir bu kâinatı yokluktan varlığa getirmeden önce zaten nasıl ise sonsuz olarak Hep öyledir.

SUBÛTİ SIFATLAR

Bunların hepsi sekiztanedir. Bu sıfatlar Allahü Teala'nın varlığını göstermekte zatında sıfatlarında ve işlerinde Kemal üstünlük bulunduğunu ve hiçbir kusur karışıklık ve değişiklik olmadığını bildirmektedir.

1. Hayat: Allahu Teala biridir hayatı yarattıklarının hayatına benzemeyip zatına layık ve ona mahsustur bu hayat Ezeli ve ebedidir.

2. İlim: Allahu Teala her şeyi bilir. Bilmesi yarattığı varlıkların bilmesi gibi değildir. Bilmesinde değişiklik olmaz Ezeli ve ebedidir.

3. Semi: Allahu Teala işitir vasıtasız ortamsız işitir kulların işitmesine benzemez bu sıfatı da her sıfatı gibi Ezeli ve ebedidir.

4. Basar: Allahu Teala görür alet siz ve şartsız olarak Gizli ve aşikar olan her şeyi görür.

5. İrade: Allahu Teala'nın dilemesi vardır dilediğini yaratır Her şey onun dilemesi ile olur iradesine engel olacak Hiçbir kuvvet yoktur.

6. Kudret: Allahu Teala gücü gericidir. Hiçbir şey ona güç gelmez.

7. Kelâm: Allahu Teala söyleyici bir söylemesi alet harfler sesler ve dil ile değildir Kur'an-ı Kerim onun kelâmıdır.

8. Tekvin: Allahu Teala yaratıcıdır ondan başka yaratıcı yoktur Her şeyi o yaratır kulları yaptıkları işler için bu kelimeyi kullanmamalıdır.

Allahu Teala'nın sıfatlarının hakikatlerini anlamak da muhaldir.

Akıl ile anlamak imkânsızdır hiçbir kimse ve hiçbir şey Allahu Teala'nın sıfatlarına ortak ve benzeri olamaz.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Yazarın Diğer Yazıları