İlhami Şahin

İlhami Şahin

Yazarın Tüm Yazıları >

Amaçlarımızın keşfi

A+A-

Bir önceki yazımızda “zaman tasarımı” konusunu ele almış, zaman tasarımı özünde bizim için değer taşıyan, önemli olan aktivitelere kullanmak amacıyla planladığımız vakit olduğunu belirtmiştik. Bu yazımızda zamanı tasarlamamız, yönetmemiz, kontrol etmemiz için “amaçlarımızın” olması daha net izah ile DNA’mız ile uyumlu amaçlarımız olması konusunda kaleme aldık.

Peki bu değerli uğraşlarımız, önceliklerimiz daha açık ifade ile yaşam enerjimiz olarak adlandırdığım “amaçlarımızı” tespit ederken nelere dikkat ediyoruz?

İnsanın misyonu kanımca, yaşamı boyunca kendini tanımak, kendini tanımak için edindiği tecrübeler ile amaçlarını fark etmek ve bu amaçlar peşinden koşarak kendini tekrardan yenilemesi, güncellemesi demektir. İnsanları birbirinden ayrı kılan ve önemli faktörlerin başında “amaçlarımızın doğru tespiti ve bu tespit edilen amaç doğrultusunda hayat yolculuğu yapmaktır”. İnsanları farklı noktalara ulaştıran özünde farklı amaçlar ve bu amaçlar doğrultusunda çaba göstermeleridir.

Amaç, bireyin DNAsına uygun hedefler koyması, bu hedeflerden sapmadan sonuca ulaşmak için çaba göstermesi, doğru işleri yapmak ile işleri doğru yapmak arasındaki farkı bilmesi, hayatımızın tutkusu, enerjisi ve bu enerjisini neler için harcamak ve kullanmaktan mutlu olduğunu bilmesidir. Net bir ifade ile mutluluğumuzun pusulasıdır.

Amaçsız sürdürülen bir hayat ise üretkenliği, yaratıcılığı, yaralayıp zedelediği gibi; insanların yaşam enerjisini sömürmekte stres, kaygı gibi duygu ve durumlara neden olmaktadır. Amacını keşfedememiş, kendisi için en değerli defineye ulaşamamış insan, danışanlarımdan da gözlemlediğim tatsız tuzsuz bir hayat sürmekteler.

Amaçlarımızı doğru tespit etmek için öncelikle kendimize doğru soruları yöneltmemiz gerekir. Çünkü doğru sorular ancak bizleri doğru cevaplara götürebilir. Soruları etki yaratma gücü vardır. Cevaplar konuşmayı düşünceyi sonlandırmak için kullanırken; sorular bir düşünceyi başlatma ve yeni boyut kazandırma için kullanılır. Amaçlarımızı netleştirmek için kendimize bol soru sormaktan geri kalmayıp kendimiz için en değerli defineyi bulmak için kendimize yardım etmek amaçlarımız keşfetmemizde ki en önemli adımdır. Amaçlarımızın somut hale gelmesi ise plandır. Plan konusunu diğer yazımda ele alacağım.

Amaçlarımızı oluştururken bu kriterleri göz önünde mutlaka bulunduralım.

Amaçlarımızın net ve belirgin olması

Amaçlarımızın gerçekçi olması

Amaçlarımıza ulaşmak için bir etkinlik/eylem planımızın olması

Amaçlarımızın somut ve ölçülebilir olması.

Şimdi size bir soru, hayat pusulanız hangi yönü gösteriyor?

Önceki ve Sonraki Yazılar
Yazarın Diğer Yazıları