METESEN Genel Başkanı Şahap Yılmaz: Mesleki eğitimin geleceği Türkiye’nin geleceğidir

Mesleki ve Teknik Eğitim Sendikası (METESEN) Genel Başkanı Şahap Yılmaz, hem meslek liselerinin durumu hakkında hem de sendika hakkında anadolugazete.com.tr’ye önemli açıklamalarda bulundu.

METESEN Genel Başkanı Şahap Yılmaz: Mesleki eğitimin geleceği Türkiye’nin geleceğidir
Yayınlanma:

ÖZEL HABER: GÜNSU ÖZMEN

METESEN Genel Başkanı Şahap Yılmaz, Büyük Anadolu Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çetin ve anadolugazete.com.tr Muhabiri Günsu Özmen’e meslek ve teknik eğitim ile sendika hakkında özel açıklamalarda bulundu.

METESEN Genel Başkanı Şahap Yılmaz, 2012 yılında kurulan METESEN'in meslek ve teknik eğitim alanında hizmet verdiğini belirtti. Yılmaz, METESEN'in odaklandığı konular arasında; meslek ve teknik eğitim kurumlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, uluslararası standartlara uyum sağlanması, öğretmenlerin ve diğer personelin bilgi ve becerilerinin güncellenmesi ve teşvik edilmesi olduğunu dile getirdi.

metesen1.jpg

MESLEKİ EĞİTİME BAKAN TEK SENDİKA: METESEN

Türkiye'de 60'a yakın eğitim sendikasının bulunduğunu belirten Şahap Yılmaz, METESEN'in mesleki eğitime odaklanmış tek sendika olduğunu vurguladı. Sendikaya üye olmak için Milli Eğitim Bakanlığında çalışma şartı olduğunu ifade eden Yılmaz, “Bize üye olacak kişinin Milli Eğitim Bakanlığında çalışıyor olması gerekiyor. Çok da geniş bir hafızaya sahibiz. Bu konuda Kırşehirli olmamız da büyük katkı sağlıyor. Çünkü mesleki eğitim ahilikten geliyor ve ahiliği temsil ediyor.” ifadelerini kullandı.

METESEN'in sloganının ‘Mesleki eğitimin geleceği Türkiye'nin geleceği’ olduğunu belirten Yılmaz, sendikanın sadece sağlam elemanları belirlemekle kalmadığını, engellilere yönelik projeler ürettiğini ve öğretmenlerin özlük haklarıyla ilgili çalışmalar yaptığını da dile getirdi. Yılmaz, bunların yanı sıra, okullardaki laboratuvar ihtiyaçlarının karşılanması ve standartların belirlenmesi gibi çalışmalara da ön ayak olduklarını belirtti.

Sendikanın bir ilkesinin de 'kavgacı olmamak' olduğunu ifade eden Şahap Yılmaz, “Kavgacı değiliz biz. Biz birden fazla öneri getiririz, gerekçelerini ortaya koyarız. O gerekçelerle birlikte karşıyı ikna ederiz. Bu yüzden de her kapı bize açılıyor.” dedi.

metesen2.jpg

MESLEK LİSESİNE GİDEN ARA ELEMAN DEĞİL, ARANAN ELEMANDIR”

Toplumda yaygın olan algının aksine, meslek liselerine giden öğrencilerin aranan elemanlar olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Toplumda bir algı vardır. 'Meslek lisesine giden öğrenci ara elemandır' derler. Hayır, meslek lisesine giden eleman ara eleman değil, aranan elemandır.” ifadelerini kullandı.

METESEN Genel Başkanı Şahap Yılmaz, Türkiye'nin turizm eğitimi sistemini dünyaya satan tek model olduğunu ifade etti. Yılmaz'a göre, bu sistem öğrencilere hem teorik bilgi hem de mesleki deneyim kazandıran 6 ay okul ve 6 ay işletme şeklinde bir yapıya sahip. Bu sistem, öğrencilerin sektöre daha hazır bir şekilde adım atmalarını sağlıyor.

"120 BİN ELAMANA İHTİYAÇ VAR"

Otelcilik mezunlarının işsiz kalmadığını vurgulayan Yılmaz, 2024 yılında turizm sektöründe 120 bin elemana ihtiyaç olduğunu ancak mevcut mezun sayısının 7 bin 500 olduğunu belirtti.

Şahap Yılmaz, öğretmen ve yöneticilerin sendika seçiminde maddi çıkarları ön planda tuttuklarını dile getirerek şunları kaydetti: “Öğretmen ve yönetici sektörü dikkate almıyor. ‘Bana en çok parayı hangi sendika verirse oraya üye olurum’ şeklinde düşünüyor. Bu durumun sektöre olumsuz etkileri oluyor."

metesen4.jpg

“MESLEKİ EĞİTİM ÜLKENİN GELECEĞİDİR”

Atölyelerin standartlarının ülke genelinde aynı olması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, Ankara'daki bir okulun atölyesinin Bayburt'taki okulun atölyesiyle aynı olması gerektiğini savundu. Ayrıca, mezun olan öğrencilerin niteliklerinin her yerde standart olması gerektiğini belirten ve “Bu Ankara'da yetişmiş, bu burada gelişmiş” algısının kırılması gerektiğini ifade eden Şahap Yılmaz, mesleki eğitimin ülkenin geleceği olduğunu vurguladı.

Üyelerle ve sektörel ziyaretlerle toplantılar düzenlediğini vurgulayan Şahap Yılmaz, “Toplantılarda ‘Üretim için eğitim, üretim içinde eğitim’ sloganımızla ilkemizi belli ediyoruz.” dedi. Yılmaz, üyelere, mevzuata yönelik çalışmaları alternatifli olarak AR-GE ekipleriyle hazırlayıp gerekli değerlendirmelerde bulunup Milli Eğitim Bakanlığında birimlere gönderdiklerini ve çevrimiçi eğitimlerle üyelere daha iyi hizmet verip çalışmalarını yürüttüklerini dile getirdi.

Sendika üyeliğine getirilen yüzde 2’lik barajın iptali için Anayasa Mahkemesine başvurup, tarihinde iptal kararı alınmasını sağlayan METESEN Genel Başkanı Şahap Yılmaz, “Yüz binlerce kamu çalışanını mağdur eden ve sendika seçme özgürlüğünü ortadan kaldıran bu düzenlemenin iptal edilmesi, bağımsız sendikacılık anlayışının önüne getirilen bu baraj da ortadan kaldırılmıştır.” ifadelerini kullandı.

METESEN 2023 YILINDA YAPTIĞI ÇALIŞMLARI

 • Sektör ziyaretleri ve istişare toplantıları yapılmıştır. Mesleki ve teknik eğitimde üretim odaklı düşünen, girişimci gençlerin yetiştirilmesi önemlidir.
 • Üyelerle istişare toplantıları düzenlenmiş, mesleki ve teknik eğitimin toplumda tercih edilir hale getirilmesi için çalışmalar yapılması kararlaştırılmıştır.
 • Sosyal ve özlük haklara yönelik çalışmalar yapılmıştır.
 • Mesleki ve teknik eğitime öğretmen yetiştiren kurumların yeniden oluşturulması için talepler iletilmiştir.
 • Mevzuat çalışmaları yapılmış, öneriler kabul edilerek uygulanmıştır.
 • Online eğitim ve kişisel gelişim çalışmaları yapılmıştır.
 • Hukuk işlerine yönelik çalışmalar yapılmış, üyelere destek sağlanmıştır.
 • Mesleki ve teknik eğitimin yapılandırılması için öneriler sunulmuş, yapılan yapılanmadan vazgeçilmesi talep edilmiştir.
 • Öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili düzenlemeler istenmiştir.
 • Yönetici seçme ve görevlendirme yönetmeliğinde değişiklik talep edilmiştir.
 • Mesleki okul adlarının yeniden değerlendirilmesi için öneriler sunulmuştur.

METESEN Genel Başkanı Şahap Yılmaz, işgücü ihtiyacının planlanması, mezunların istihdamı, kalite sistemi ve akreditasyon gibi konular üzerinde durduklarını, işgücü ihtiyacının belirlenmesi için çeşitli kurumlarla işbirliği yapılarak planlama yapıldığını ve Millî Eğitim Bakanlığına iletildiğini dile getirdi.

Şahap Yılmaz, “Nitelikli işgücünün istihdamı için teşviklerin ve yasal düzenlemelerin yapılması talep edilmekte, mesleki eğitimde kalite ve istihdam sorunlarına çözüm arayan, ayrıca öğretmenlere ek tazminat verilmesi, mesleki eğitimin cazibesinin artırılması ve öğrencilerin tercih edilmesi için çeşitli teşvikler önerileri de sunuldu” dedi.

Yılmaz, “CİMER'e yapılan asılsız ihbarlar, destekleme ve yetiştirme kursları, meslek liselerinden yüksek öğretime geçiş, işletmelerde meslek eğitimi gibi konulara ek olarak öğretmenlere verilen ek görevler için ücret ödenmesi, yıpranma payı talepleri ve beceri yarışmalarının tekrar hayata geçirilmesi” gibi konularında da aktif olarak çalışma sağlandığını söyledi.

metesen3.jpg

METESEN Genel Başkanı Şahap Yılmaz, Büyük Anadolu Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çetin'e günün anısına bir plaket takdiminde bulundu.

METESEN’İN 2024 YILI PLANLANAN ÇALIŞMLARI

2024 yılı planlanan çalışmalara da değinen Genel Başkan Şahap Yılmaz,

 • Toplumdaki mesleki eğitim üzerindeki olumsuz algının kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılması,
 • Mesleki eğitime talebi artırmak için mezuniyet sonrası kendi alanlarında çalışmalarına teşvik sağlamaya yönelik yasal düzenleme için çalışmalar yapılması,
 • Atölye ve meslek dersleri öğretmenlerinin teknolojik gelişmelere paralel mesleki gelişimlerine yönelik eğitim düzenlenmesi için çalışmalar yapılması,
 • Mesleki eğitimde okul merkezli bir eğitim anlayışı yerine, iş yerleri ile daha fazla işbirliğini gerektirecek okul-işletme merkezli bir anlayışın getirilmesi için çalışmalar yapılması,
 • 2023 yılında başlatılan çalışmaların takibinin yapılması ve sonucundan üyelerin bilgilendirilmesinin yapılması,
 • METESEN koordinatörlüğünde “Gelecekte Mesleki Eğitim; Gelecekte Meslekler” konulu bir panelin bakanlıklar, üniversiteler, STKlar ve sektör ile işbirliği içerisinde düzenlenmesi,
 • 2024 yılında mesleki eğitime önemli katkılar sağlayan ve örnek olan kişilere yönelik “2024 Yılının Enleri” seçimi için gerekli çalışmaların yapılması ve törenle ödüllerinin verilmesi,
 • Üyelerimizin kişisel gelişimlerine yönelik çevrimiçi eğitimlerinin sektör-STK ile birlikte yapılması,
 • Mesleki ve teknik eğitimde haftalık ders yükünün uygulanan programlar dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi için çalışmalar yapılması ve hazırlanan önerilerin Millî Eğitim Bakanlığına sunulması,
 • Kamuoyunda meslek liselerine yönelik negatif algının giderilmesi ve öğrencilerin bu okulları tercih etmesi için geliştirilecek önerilerin Millî Eğitim Bakanlığına sunulması,
 • Eğitim ortamlarının sektörel bazlı olarak düzenlenmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması ve hazırlanacak önerilerin Millî Eğitim Bakanlığına sunulması,
 • Mezunların izlenmesi, rehberlik ve yönlendirmenin etkinlik olarak yapılmasına yönelik önerilerin geliştirilerek Millî Eğitim Bakanlığına sunulması,
 • Mesleki ve teknik eğitimden mezun olanların istihdamı için yasal teşviklerin hayata geçirilmesi için öneriler geliştirilmesi ve bu önerilerin Millî Eğitim Bakanlığına sunulması,
 • İl ve ilçe milli eğitim şube müdürlüklerine meslek dersi branşından yeterli sayıda atama yapılmasına yönelik hazırlanacak önerilerin Millî Eğitim Bakanlığına sunulması,
 • Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında alanı daralan öğretmenlerin sistem içerisinde aktif kalabilmeleri için yan alan kazandırılmasına yönelik hazırlanacak önerilerin Millî Eğitim Bakanlığına sunulması,
 • Mesleki ve teknik eğitime yönelik yıllık analiz raporlarının hazırlanarak ilgili birimlere gönderilmesi planları gerçekleştirilmek üzere çalışmalarına aralıksız olarak devam ettiklerini dile getirdi.

 Muhabir
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum