Eflatun Neimetzade

Eflatun Neimetzade

yazar
Yazarın Tüm Yazıları >

Cebrayıl’dan Dünyaya Çağrı

A+A-

Bazı Batı Devletleri ve pek çok NATO Üyesi Devletlerin siyasi liderleri Azerbaycan’ın 44 günlük Vatan Savaşında kendi topraklarının azat olunmasına ikili yaklaşıyorlardı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Sayın, İlham Aliyev defalarca dünya devletlerini uyarmıştı: “Biz kendi topraklarımızı neyin pahasına oluyorsa olsun azat edeceğiz ve gerekiyorsa savaşa da gireceğiz” Bu beyanları Batılı siyasiler hafife aldılar, Sayın, İlham Aliyev’in TV ekranlarında azimle göstermiş olduğu o sert ve kuvvetli yumduğunun gücünü fark etmediler galiba! Özellikle zavallı Ermenistan Cumhurbaşkanı, Paşinyan da bunu görmezden gelmiş oldu ki, savaşın şiddetli günlerinde avucunu açmış, kâh Rusya lideri V. Putin’den, Fransa Cumhurbaşkanı, aşırı Türk düşmanı Macron’dan (gerçek soyadı Macronyan’dır) sadaka umuyor, silahlanıyordu… Bu arada çok-çok kuvvetli Orduya ve güçlü silahlara sahip Azerbaycan’ın muhteşem Orduya sahip olduğunu sanki bilmiyordu, ya da görmezden geliyordu. Savaşın ilk onuncu gününde geriye püskürtülen Ermenistan ağır kayıplar vermeye başladı. Ermenistan Cumhurbaşkanı, Nikol Paşinyan ve havadarları kulis yapmaya kalktılar ve Ermenistan’a yeni silahlar İran üzerinden akmaya başlıyor. Fransa Cumhurbaşkanı, Macron heyecan ve teşviş içerisinde Avrupa Devletleri ile istişareler yapıyor ve Azerbaycan’a baskı yapmaları için adeta diz çökmüş,yalvarıyordu... Ama nafile, Şanlı Azerbaycan Ordusu, Silahlı Kuvvetlerin Baş Komutanı, Sayın, İlham Aliyev, 30 yıl işgal olunan topraklarımızın işgalci Ermenistan asilerinden azat olunması için o azametli yumruğunu Paşinyan’a göstermiş oldu ve Vatan Savaşı azimle devam ediyordu: köylerimiz, İlçelerimiz ve İllerimiz şanlı Ordumuz tarafından teker-teker geri alınıyordu… Bu savaş 44 gün devam etti ve Ermenistan Ordusu diz çöktü, beyaz bayrakları kaldırdılar ve kirletmiş oldukları ezeli topraklarımızdan yok edildiler…

 Topraklarımız asi düşmandan geri alınmıştır; fakat tüm köylerdeki, İlçeler ve İllerimizdeki bütün evler, dağıtılmış, yakılmıştır: kapı, pencereler ve ahşapların tümü çıkarılarak Ermenistan’a taşınmıştır. Bahçelerdeki meyve ağaçları kesilmiş, tüm yeşillikler yok edilmiştir… Ermeni Vandalları, asi düşman tek bir sağlam bina bırakmadılar; Şuşa’da iki bina sağlamdır, çünkü orada Vandal Ermeni askerleri yaşamışlar. Bu tam bir vahşiliktir, Nazi Almanlar, II. Dünya Harbinde böyle Vandallık, vahşilik yapmamışlardı…1921 yılından 1988 yılına dek Azerbaycan Devleti bu Vandal, gaddar, vahşi Ermenistan devletine elektrik ve gazı bedayava vermiştir.

1921-1988 yılına dek Ermenistan’a Bedavaya Elektrik ve Gaz Verdik

Devletimizin adil ve hayırsever davranışına teşekkür bile etmediler; tam tersi, işgal ettikleri topraklarımıza ayrıca milyarlarca mineler bastırmışlar, bulaklarımızı, çeşmelerimizi patlatmış ve kurutmuşlar. Böylece “Ermeniler ne kadar gaddar, Vandal, asi, acımasız ve şerefsiz” olduklarını dünyaya beyan ettiler. Bu sözler bana ait değil, Şuşa, Cebrayıl, Ağdam ve azat olunmuş başka İlçe, Köy ve İlleri ziyaret eden yabancı basın mensupları söylediler ve dünya basını bunu hala da yazmaya devam ediyordur.

            En son Cebrayıl reyonunu, İlçelerini ve köylerini dolaşarak, gözleriyle seyir eden yabancı basın mensupların da iştirak ettiği toplantıda dile getirdiler. “Bu tam bir Vandallık, vahşilik ve af edilmeyecek durumdur. Bunları normal insan yapamaz, bu Vandallığı, şerefsizliği hayvan bile yapamaz”, denildi.

            Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Sayın, İlham Aliyev, Cebrayıl reyonunun yeniden inşasıyla bağlı toplantıyı tüm dünya basını izlemiş oldu. Toplantıda Cebrayıl’ın sakinleri de davet olunmuştu. Sayın, İlham Aliyev şöyle dedi: “Ermenistan tarafı iddia ediyor ki 44 günlük Vatan Savaşında askerlerimizin yanında yabancı ülke askerleri de yer almıştır. Bunu mağlup olup, diz çöken Ermenistan tarafı söylüyor. Öğle ise tek bir kanıt göstersinler. Şanlı Ordumuzun zaferine kimse gölge salamaz. Tüm dünya devletleri Azerbaycan Ordusunun gücünü ve kuvvetini gözleriyle gördüler ve seyir ettiler. Elbette ki kardeş Türkiye’nin manevi desteği daima bizi zafere götürüyordu. Biz Tek Millet, İki, Devletiz. Tüm dünya bunu böyle bilmelidir. Bakın, Gorus ve Gafan da bizim illerimizdir, tüm Göyçe Gölü ve çevresi de Azerbaycan topraklarıdır…”

Burada bir daha hatırlamak isterim. 1828 yılında, Garabağ’ın şerefsiz Hanı (Şerefsiz diyorum, çünkü hakiki Türk olan bir Han kendi topraklarını düşmanlara bahşiş etmez, başka milleti kendi topraklarına yerleştirmez), - İbrahim Han, Çar Rusya’sı İmperiyasının baskısıyla İran’dan 120 bin, Türkiye’den 40 bin getirdikleri Ermenileri Azerbaycan’ın göz bebeği sayılan İrevan mahalına, Göyçe gölü çevresine yerleştirmiştir. Bu hatanın faturası halkımızın tarihine yazılmıştır. Ve bu nankör Ermeniler çevre İllerimize yayıldılar; gerisi belli, Sovyet Rusya’sı, gaddar ve pislik Stalin, sonunda ezeli topraklarımızda Ermenistan devletini yaratmış oldu.

  Türk Düşmanı, Stepan Şaumyan’ın Mezarı Hindistan’dadır

Peki, değerli okurlarımız bu zavallı Ermenilerin bir zaman Hindistan topraklarından neden kovulduklarını biliyorlar mı, acaba? Hayır, zan etmiyorum. Öten defa bunu yazdım, tarihçilerimiz konuyu iyi biliyorlar. Büyük Akademisyen, Azerbaycan-Türkiye Türk Merkezinin Müdürü, Prof. Dr. Nizami Ceferov şöyle diyor: “Evet, bu bir gerçektir ki, Ermenilerin ezeli yaşadıkları mekân Hindistan olmuştur. Yaptıkları ikiyüzlülük, sahtekârlık ve hırsızlıklardan dolayı tüm Ermeniler Hindistan topraklarından topyekûn kovulmuşlar ve dünya devletlerine dağılmışlar… Sovyet Cumhuriyetinin yaratıcısı, diktatör V. Lenin, yakın silahdaşı, S. Şaumyan’ı Bakü’ye gönderiyor. Bizzat Lenin’in ve Şaumyan’ın talimatı ile Azerbaycan Türkleri toplu halde öldürüldüler… Taşnakçı Stepan Şaumyan, ölümünden sonra, yazılı vasiyetine göre naşı Hindistan’da defin edilmiştir – işte size canlı kanıt”. Başka bir Akademisyen, ünlü Türkolog, Kiyev Üniversitesi’nin Türkoloji Bölüm Başkanı, Prof. Dr. Ferhat Turnalı da aynı konuyu tastık ediyor. “Azerbaycan halkının asi düşmanı, bir milyondan fazla Türkleri Bakü’de kurşuna dizen Taşnakçı S. Şaumyan’ın sülalesi ve tüm Ermeniler Hindistan’dan topyekûn kovulmuşlar, sürülmüşler… Külliyen sürüldüler. Çünkü nankörler, ikiyüzlüler, hırsızlar, buna göre de sürüldüler. Şaumyan’ın isteği üzerine naşı Hindistan’da defn olunmuştur. Fakat diktatör Lenin ve özellikle Stalin ezeli dede-baba topraklarımızda Ermenistan devletini kurmuştur. Şimdi bu nankör Ermeniler başımıza bela olmuşlar. Her türlü sahtekârlıklar yapıyorlar. Bakın, 30 yıl topraklarımızı işgal ettiler ve yok olduklarında ise tek bir sağlam bina, ev bırakmamışlar. Bunlar hırsızlar, nankörler ve acımasız ikiyüzlüler…”

Cebrayıl’daki konuşmalarında Sayın, İlham Aliyev şöyle dedi: “Azat ettiğimiz bütün İllerimiz yeniden inşa edilecektir. Artık benim talimatımla çalışmalar hızla ilerliyordur. Bütün köyler, kasabalar, ilçeler, şehirler tümüyle yeniden inşa ediliyor. Çünkü Vandal düşman tek selamet ilçe bile bırakmamıştır… “Dünya devletleri bana tazyik gösterdiler. Örneğin, Viyana’da Minsk Grubu’nun organize ettiği Toplantıda aynen şöyle söylediler: “Azerbaycan güç kullanmaktan vazgeçmelidir”. Batılı devletler olsun, AB devletleri olsun, hep taraf sakladılar… Ama ben kararımı her defasında açıkladım: “Eğer topraklarımızdan gitmeseler, ben ne yapacağımı biliyorum…”.

Amacımız “Büyük Turan Devleti”ni Kurmaktır

İster Rusya veya Fransa ve başka devletler Ermenistan’a ağır silahlar veriyorlardı. Azerbaycan’ın arkasında sadece Türkiye vardı ve iki kardeş devlet sırtlarını sımsıkı birbirlerine dayamışlardı. Zaten tarihten de bellidir ki, Türk’ün Türk’ten başka dostu olmamıştır. Rusya Duması toplantısında ne diyor bu aşırı Türk düşmanı, Rus Yahudi’si Jirinovski? “Eğer bütün Türkler birleşmiş olsalar dünyada hiçbir güç onları ezemez… Çünkü Türkler savaşmayı iyi biliyorlar”. Deliden doğru haber. Bu pislik adam bir Türk düşmanıdır, amma söylediği bir gerçektir. İleride bekliyoruz elbette, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tataristan, Tacikistan(orada da Türkler Perslerle birlikte yaşıyorlar), Başkurdistan ve Avrupa’da yaşayan Türkler, tıpkı Azerbaycan gibi Türkiye devletinin etrafında sırt-sırta birleşmiş olsalar, o zaman “BÜYÜK TURAN DEVLETİ” sarsılmaz azametiyle kurulacaktır. Ve o zaman dünyada hiçbir güç Türklerin karşısında duramaz, diyorum! Türkler tarih boyunca başka milletleri korumuşlar, onları asimle etmemişlerdir, iyi komşu olmuşlardır.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Vatan Savaşının Galibi, Sayın, İlham Aliyev, Cebrayıl’dan dünyaya mesaj verdi:

“Muzaffer Ordumuz ezeli topraklarımızı geri almıştır… Ulu Önder, Haydar Aliyev!in hayalleri artık gerçekleşmiş oldu…Azat ettiğimiz Cebrayıl’da, Türkiye-Azerbaycan Dostluk Parkı yaratılacaktır… Artık Araz Vadisi azat olmuştur ve “Kamaz” şirketi faaliyetine başlamıştır. Tataristan ve Rusya şirketlerinin Cebrayıl’a gelişi için çalışmalar hız almıştır. Türkiye ve Rusya Bölgede barışın teminatıdır. Biz bağımsız siyaset yürütüyoruz ve kendi siyasetimizi kendimiz yürütmekteyiz. Artık yeni dört şeritli yolların inşası işleri hızla devam etmektedir. Zengezur dehlizi de bu yoldan geçecektir… Yeni Hastaneler, Okullar, İş yerleri inşa ediliyor.   Bütün köyler, ilçeler, kasabalar yeniden inşa edilecektir…DEVAMI VARDIR:  

eflatun-006.jpg

 

Önceki ve Sonraki Yazılar
Yazarın Diğer Yazıları

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.