Süleyman Göksu

Süleyman Göksu

Köşe Yazarı
Yazarın Tüm Yazıları >

Ebedi kurtuluş ilim, amel ve ihlas

A+A-

İmam-ı Rabbani Hazretleri buyurdular: “İnsanın ebedî kurtuluşa erebilmesi için üç şey lazımdır:  İlim, amel ve ihlas.” İlim iki kısımdır. Birincisi, amel etmek için öğrenilen ilim ki bu fıkıh ilmidir.

İkincisi ise sadece itikat ve yakin-i kalbi kastedilen kısımdır. Bununla alâkalı mevzular, fırka-i naciye (kurtuluşa eren topluluk) olan Ehl-i Sünnet vel-Cemaat Mezhebi’nin görüşleri, ilm-i kelâmda (Akaid kitaplarında) tafsilatıyla anlatılmıştır.

Ehl-i sünnet ve cemaatin büyüklerine tâbi olmadan kurtuluşa imkân (ve ihtimal) yoktur. Eğer onlara kıl kadar bir muhalefet olursa iş büyük bir tehlike içindedir. Hem de ne tehlike!.. Bu söz, sahih keşif ve sarih ilham ile sıhhat cihetinden yakın mertebesine ulaşmıştır. Bu sözlerin doğru olmama ihtimali de yoktur.

Ehl-i sünnete tabi olmaya muvaffak olan ve onları taklit etme şerefine nail olanlara müjdeler olsun.

Ehl-i sünnet büyüklerine muhalefet eden, onlardan yüz çeviren, onların usullerini terk edip onların zümresinden çıkarak dalâlete düşen ve düşürenlere, Ruyeti (mü’minlerin Allâhü Teâlâ’yı cennetten göreceğini) ve şefaati inkâr edenlere, Peygamber Efendimiz’le (s.a.v.) sohbetin faziletini ve sahabenin üstünlüğünü anlamayanlara,

Resulullah’ın ehl-i beytine muhabbetten ve Hz. Fatıma’nın evlatlarına sevgiden mahrum olup da Ehl-i Sünnet’in nail olduğu birçok hayırdan mahrum olanlara yazıklar olsun. (Mektubat-ı İmam-ı Rabbani, 1/m.59)

Kalın sağlıcakla...

Önceki ve Sonraki Yazılar
Yazarın Diğer Yazıları