Fahri Uluç Özbayoğlu

Fahri Uluç Özbayoğlu

Yazar
Yazarın Tüm Yazıları >

Elektrikli traktör üretimi önemli

A+A-

Bilindiği gibi, son yıllarda tarımsal üretimde belirgin düşüşler dikkati çekmekte. Kırsal kesim, ekonomik krizlerden büyük ölçüde etkileniyor. Tüm batı ülkelerinde, tarımsal üretim bir ölçüde destekleniyor ve gerektiği şekilde, üretim giderleri sübvanse ediliyor. Türkiye’de, söz konusu bu destek yetersiz kalmakta ve çiftçinin üretim hevesi bir ölçüde sınırlanmaktadır.

Son yıllarda, sürekli artan petrol ve doğalgaz fiyatlarının, ülkemiz ekonomisini hayli zorladığı da gözden uzak tutulmamalı. 550 milyar doların üzerinde dış borcumuz nedeniyle, zor durumda olan ekonomimiz göz önüne alınırsa, günlük yaşantımızda, acilen bazı radikal önlemlerin alınması gerekiyor. Petrol fiyatlarının sürekli artış gösterdiği günümüzde, elektrikli traktörlerin kullanılması ve ithal hammadde olan petrol kullanımından kaçınılması rasyonel bir önlem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Konumu, çok daha elverişsiz olmasına rağmen, bir diğer ifade ile güneş gören gün sayısı bizden çok daha az olmasına rağmen, söz konusu ülkenin güneş enerjisinden yararlanma oranı bizden kat kat Ülkemiz konum itibariyle, alternatif enerji kaynaklarına ulaşımda hayli avantajlı. Bilindiği gibi, güneş fazla enerjisinden yararlanma olanaklarımız, birçok Avrupa ülkesinden daha fazla. Almanya’nın coğrafi. Ne yazık ki, Türkiye, güneş enerjisinden yeterince yararlanamıyor.

Eğitimci ve girişimci Muvaffak Gözaydın’ın belirttiğine göre, ülkemizde, 2018 yılında 1 milyon 900 bin traktör var. Mevcut koşullarda, söz konusu bu traktörlerin yakıt masrafları, tarımsal üretimi karşılamaktan uzak kalmakta ve bu nedenle de tarımsal üretim düşüş göstermeye devam etmekte. Söz konusu bu traktörlerin, elektrikliye çevrilebilmesi mümkün. Çiftçinin elektrik giderinin 7 liraya kadar düşürülebileceğinden bahsediliyor.

Ülkemizde, iç pazarın daraldığı ve çiftçinin de, tüketicinin de alım gücünün azaldığı gözden kaçmıyor. Bu koşullarda, yapılabilecek en akıllı çözüm, tarlaların yakınlarına konacak güneş panellerinden, elektrik enerjisi sağlamak ve tarımsal üretimi mümkün olduğunca ucuza getirmek olacaktır.

Tarımsal üretimin artırılması sonucunda, ülke ekonomisi biraz da olsa toparlanma fırsatı bulabilecek ve geleceğe biraz daha umutla bakmamız sağlanabilecektir.

Son yıllarda, boş araziler üzerinde kurulan güneş panelleri, kısmen de olsa bu açığı giderme amacını gütmekte. Bu güneş panelleriyle ilgili aksesuar ve gerekli üretim parçaları imalatı üzerinde durulmalı. Böylece güneş enerjisi panelleri kurulmasının daha da yaygınlaştırılmalı sağlanmalı.

Elektrikli ulaşım araçlarının, istenilen verimlilikte çalışabilmesi için, yeterli miktarda şarj istasyonlarının kurulması da, son derece önemli. Petrol üretiminin giderek azaldığı ve giderek pahalılaştığı önümüzdeki on yıllarda, söz konusu bu elektrikli otoların bir an önce devreye girmesi kaçınılmazdır. Bu durumda, elektrikli otoların Türkiye’ de üretiminin en kısa zamanda gerçekleştirilmesi gerekir. Bilindiği gibi, mevcut hükümetin bu konudaki çabaları desteklenmeli ve bununla ilgili fabrika inşaatlarına zaman geçirilmeden başlanmalıdır.

Son yıllarda, düşüş gösteren tarımsal üretime de elektrikli traktörlerin, bir ölçüde destek olabileceğini düşünüyoruz. Bilindiği gibi elektrikli traktörlerim imalatı bir adım daha önde bulunuyor. Elektik üretimini artırılma çabaları desteklenir ve tarımsal üretim bu yolla artırılabilirse, ülkemizin bazı önemli sorunlarının kısa zamanda çözümü mümkün olabilecektir.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Yazarın Diğer Yazıları