Eflatun Neimetzade

Eflatun Neimetzade

yazar
Yazarın Tüm Yazıları >

ERMENİLER, RUSLARIN YARDIMLARIYLA HOCALI’DA SOYKIRIM YAPTILAR! (3.YAZI)

A+A-

Osmanlı çökmedi, batılılar çökertti

XX-XXI y.y. üç önemli hadise ile dünya tarihine yazılmıştır. Bunlardan bir tanesi Osmanlı İmparatorluğunun çökmesi planı; ikincisi, II. Dünya savaşının Naziler tarafından başlatılması; üçüncüsü de Sovyet İmparatorluğunun çöküşü oldu. Her üç olay tarihin sayfalarına yazılsa da fakat XX-XXI. y.y. yüz karartıcı asrı olarak geçmişe gömüldü.

Osmanlı, dağıtıldı demişimdir. Çünkü tarihteki İmparatorluklar arasında en uzun ömürlü bir hanedan olmuştur ve Batılı devletler tıpkı vahşi kurtlar gibi birleşerek Osmanlıya her yönden saldırmışlardır. Genelkurmay Başkanı Alman ırkından, Dış ve İç işleri Bakanları Hıristiyan ırkından Ermeni olan,  bir hanedan elbette ki, çökecektir.  Osmanlının uçtaki görevler Türklerin elinde değildi, ondan çöktü... Osmanlı hanedanına en büyük darbeyi Ermeniler saldırmışlar, hem içten, hem de dıştan. Eğer zamanında Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk gibi cesur siyaset dehası, Samsuna çıkıp da, Osmanlının kin beslediği Türkmenleri ve Alevi cemaatini çevresine toplamış olmasaydı; birlik ve beraberlik ortamını yaratmış olmasaydı; Çanakkale’de zafere ulaşamazdı.

Bu gün Anadolu dâhil bütün Türkiye topraklarında İngilizler, Fransızlar, Almanlar, İtalyanlar, Yunanlar, Bulgarlar ve başka ırklar hâkim olacaktı ve Anadolu insanı onlara kul olarak hizmet edecekti. Bunu böyle anlamalıyız. O zaman Ermeniler de kendilerini belki rahat his edeceklerdi, çünkü bu ülkeler zaten onları piyon olarak kullanıyordu. Daha sonra Kafkas’lara yönelik yeni-yeni senaryolar üreteceklerdi. Burada da Ermenileri süpürge olarak kullanmış olacaklardı. Tarihte zaten Ermeniler kendi hain, ikiyüzlü görevlerini devamlı sürdürmüşlerdir.

ERMENİ GENERALLERİ HİTLERİN SAĞ KOLUYDU

II. Dünya Savaşında Naziler sonuçta çökertilecekti, zaten çökertildi. Çünkü zülüm, işkence, etnik temizleme, tarihin hiçbir safhasında başarılı olmamıştır. Tanrı bunu sevmiyor. Artı, dünya devletlerinin hiç biri topluca başka bir ırkın yok edilmesine razı olmazdı. Dünya diplomasisinde de bunun emsali yoktur. Fakat ilginç olanı şudur ki, Naziler arasında Ermeni generallerinin olduğunu tarihten biliyoruz. Hatta Hitler’e daha yakın generallerin olduklarıyla bağlı belgeler de vardır. Yani Nazilerin işkence

Usullerini derinden örgenmiş bulunuyorlar ki, ileride Hocalıda vahşice katliam yaptılar... Ermeniler nerede güçlü iktidar, güç kullanımı var ise o takımın içinde yer almışlardır. Bunu tarihin her kademesinde görüyoruz: Gâh Rusların saffında olmuşlar; Gâh Yunanların, gâh Osmanlı hanedanını içinde yer almışlardır. Gâh da Nazilerin safında Türklere karşı fitne, fesatlarını sürdürmüşler. Daha önceleri ise İngilizlerin, Fransızların ve Almanların maşası oldukları da başka bir gerçektir. Bütün bunlar belgeli olarak kitaplarda yer alıyor.

Şimdi ise Sovyet İmparatorluğunun çöküşüne bakalım. Çöktü çökmesine, Allahtan beş Bağımsız Türk Devleti kuruldu.

Fakat Ruslar kendi din kardeşlerini sırtında beslediklerini görüyoruz. Hâlâ 1918 yılında, İngilizler, Kafkas İslam Ordusunun Bakü’ye gelişiyle Bakü’den ayrıldıklarında 27 Bakü Komissarlarını (Bakanlarını) da yanlarına esir alıp götürdüler. Bunlardan 26 Türk, Gürcü Bakanları Türkmenistan’ın uçsuz bucaksız, ıssız kum sahralarında kurşuna dizmişler. 27’cisi Ermeni Anastas Mikoyan olduğu belgelerde yazılıyor. İngilizlere yüklü rüşvet vermiş, böylece gemiyle Astragana, oradan da Moskova’ya kaçmış ve cellât Stalin’in yanına sığınmıştır. Sonralar Politbüro Üyeliğine, hatta Sovyet Cumhuriyetleri Ali Soveti Riyaset Heyeti Başkanı görevine dek yükselmiştir.

ASALA’NIN KURUCULARINDAN BİRİ MİKOYAN OLMUŞTUR

İşte bu hain zevat her beş yılda bir fitneler, fesatlar karıştırmış, Batı Azerbaycan topraklarını işgal etmiştir. İlk önce Stepan Şaumyan adlı teröristle,  diktatör Lenin’in razılığıyla Ermenistan adında kukla devleti kurdurmuştur. Daha sonra cellât Stalin’in de onayını alarak Azerbaycan’ın bin yıllarca dede baba topraklarından parsel parsel koparmış, Azerbaycan topraklarında Ermenistan arazisini genişletmiştir. Ermeni ırkından olanları Kremline yerleştirmiş, bütün Sovyet Bakanlıklarında üst görevlere dek yükseltmiştir. Kısacası, Ermenileri Moskova, Leningrad’ın üst kademelerinde, İç İçleri, Dış İşleri, Savunma, KGB gibi üst görevlerine atamıştır. Hatta Mikoyan, Türkiye’ye karşı Fransa’da ASALA terör grubunun yaratıcıları arasında ismi geçiyor.

eflatun-neimetzade-(3).jpg

Ama A. Mikoyan’ın en önemli görevi topraklarımızın işgali ve Ermenilere peşkeş edilmesi olmuştur. Bu tat Ermenilerin damağında kök salmıştır ki, XXI. yüzyılda bile ülkemizdeki iktidar boşluğundan faydalanarak Garabağ’ı ve Azerbaycan topraklarının beşte birini ellerinde tutuyordu. Bir milyondan fazla soydaşlarımız evlerinden topraklarından kenarda, evsiz, topraksız yaşıyorlar.

Güçlü devletimiz, Silahlı Kuvvetlerin Baş Komutanı, Cumhurbaşkanımız, Sayın İlham Aliyev’in yüksek disiplin ve Olağanüstü gayretleri sayesinde 44 günlük Savaşında topraklarımız işgalden azat edilmiştir. Ermenistan Ordusu diz çöktü ve teslim oldu…

Fakat gerçek soykırım Anadolu illerinden başladığı bir gerçek vardır... Baltalarla, çeşitli ilkler vasıtalarla Türk insanımızı Kars’ta, Kahramanmaraş’ta, Erzurum’da, Iğdır’da, Erzincan’da, Naxçıvan’da, Guba’da, Gence’de ve başka illerde toplu mezarlarda milyonlarla soydaşlarımızı katle yetirmiştir. Gazetedeki resimlere bakınız, iç acısı resimlere; çocuklar, yaşlılar, sivil insanlar nasıl da katl edilmişler; bunların Nazilerin yaptıklarından hiç farkı yoktur. Ermeni cellâtları sadece öldürmüyorlar, onlar bin türlü işkencelerle sağ insanlar üzerinde deneyler yapmışlar. Tıpkı Nazilerin yaptıklarını tekrarlamışlar. Canlı kadının sinesini bıçakla açmışlar, kalbini çıkararak ucu sivri ağacın üzerine sançmışlar, kesilmiş çocuk başlarla futbol oynamışlar. 12 yaşında genç erkeğin derisini diri-diri soyarak 7, 10 dakika sonra gencin öldüğünü test etmişler. Bunu kitaplara öykü olarak yazan Ermeni katil-yazarı Zori Balayan’dır. 2010 yılında İnternet sitesinde vahim kitabını yayınlamıştır… Savaş muhabiri olarak Garabağ savaşlarında iştirak etmiş bu cani yazar, olayları kendi gözleriyle gördüklerini soğukkanlılıkla yazmıştır.  “…Dostum doktor, hamile kadının karnını yarıyor, canlı-canlı minicik bebeğini çıkarıyor, başını kesiyor, annesinin gözleri önünde minicik başlarla futbol oynadılar...” Bütün bu olayları kendi öykülerinde, hikâye olarak ırkçı katil Zori Balayan yazmıştır.

AZERBAYCANLILAR, MERT, CESUR, ŞEREFLİ TÜRKLERDİR

Şimdi soruyorum: hangi tarihte Türkler, aynı yöntemle toplu halde insanları öldürmüşler? Yahut ta, hangi tarihte, Azerbaycan Türkleri, başka ırktan olan insanlara böyle vahşiliği yapmıştır? Zaten Azerbaycan devleti tarih boyunca hiç bir komşu devletin toprağına, malına tecavüz etmemiştir. Tam tersi, Ermenileri topraklarımıza davet etmişiz, onlara toprak vermiş, ev dikmelerine bile yardımda bulunan (şerefsiz) Beylerimiz olmuştur. Çünkü Türk insanı tarihte de mert, samimi, dürüst, misafirperver, saygılı olmuştur. Kafkas’ta Gürcülerle sırt-sırta yaşıyoruz, hiçbir zaman sorun yaşanmamıştır. Bu gün de kardeşçe, dost gibiyiz.

Kuzey Kafkas’ta Çerkezler, Çeçenler, Avarlar Kabardin Balkarlar, Asetiya ve İnkuşetiya Özerk Cumhuriyeti vardır. Daha nice-nice topluluklar vardır ki, Bakü’ye vatanları gibi geliyor, alış verişlerini yapıyor ve geri dönüyorlar. Bakü’de Özbekler de, Türkmenler de, Kazaklar da, Kırgızlar da, Tatarlar da yaşıyorlar. Kendi vatanları gibi geliyorlar, çalışıyorlar ve gidiyorlar. Rusya ile iki dost ülkeyiz: 550 bine yakın Rus Azerbaycan’da bizler gibi yaşıyor; okulları, Üniversiteleri bile vardır. Devletimiz bizim kadar onların da haklarını koruyordur. Bizler kadar hukukları vardır, Üniversitelerde Rus Dili ve Edebiyatı Fakülteleri vardır. Aramızda sorun yok. Zaten Azerbaycan halkı dünyada barışçıl, saf ve cesur Türkler olarak tanınıyordur. Rus yazarları, dünya seyyahlarının onlarca elimde kitapları vardır, orada Azerbaycan Türkleri hakkında övgü dolu hoş, samimi sözler yazılmıştır

20 Ocak 1990’da katil, cellât Gorbaçov’un emri ile Rus Ordusu Bakü’ye girişinde, bizim safhamızda Ruslara karşı Bakü’deki Ruslar da savaştılar. Garabağ’da helak olan Rus askerlerin Şehitler Hıyabanında onların da mezarları vardır.

26 Şubat tarihinde yine 366. Rus Alayını yardımlarıyla Ermeni teröristleri Hocalıda 613 Azerbaycan Türklerini çapraz ateşe tuttular. Resmen soykırım yaptılar…

Dünyada tek bir devlet mevcuttur ki, kendi ırkından başka ırklar topraklarında yaşamıyor, o da Ermenistan kukla devletidir. Bakü’de 30 binin üzerinde Ermeni yaşıyor. Şimdi yorumu siz değerli okurlara bırakıyorum.

Ermeniler dünyada, özellikle Kafkas’ta tek kalmış, köşeye sıkışmışlar.  Onların geleceği hiç de parlak değildir. Siyasiler orada yaşayan suçsuz insanları köle yapmışlar. Özellikle Fransa’da her ikinci Ermeni militan olarak eğitiliyor, katil olarak yetiştiriliyor. Hainler, acımasızlar, Nazilerden seçilmiyorlar, daha beterler. 

Allah Ermenilere akıl versin.

Allah Azerbaycan Türklerini korusun.

Allah Dünya Türklerini korusun!

SON…

Önceki ve Sonraki Yazılar
Yazarın Diğer Yazıları

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.