Eflatun Neimetzade

Eflatun Neimetzade

yazar
Yazarın Tüm Yazıları >

Guba’daki Soykırımı Amazapsa ve Şaumyan Yapmıştır

A+A-

Bolşevik Gelovani’nin vermiş olduğu bilgilere göre,  katil Amazaspa ve Alayını Guba’ya gelişi, Lenin’in talimatı ile, şahsen Stepan Şaumyan’ın,  Sovyet Bakanı Kaganoviç’in imzalı emri üzerine gönderilmiştir.

 Amazaspaya Guba’da yaşayan yerli Ermeniler de yardımda bulunmuştur. Yıllardır Guba’ya misafir olarak yerleşmişş Ermenilere, yerli Azerbaycanlılar yaşamaları için toprak ve mülk vermişlerdir. Misafir gelmiş Ermeni cemaatine yardımda bulunmuşlar, barış ve samimiyet göstermişler. Zahiren Azerbaycanlılarla “iyi” davranan, maske altında kirli niyetlerini, riyakâr emellerini saklı tutan ve uzun zaman Guba ilinde meskûnlaşan Ermeniler; Arutyun Ayrapetov,  Cevad Arutyunov, Avakov, tüccar Mirze Amircanov ve akrabaları Amircanovlar, Aleksandr Mukasyan, Babacan ve oğulları, Tatevos Yagub ve başkalarının canavar derisinde saklandıkları aşikâr olmuştur. Çünkü bu hain adamlar Guba’daki Türk zenginleri, iş adamlarını, sahipkarları, mülk ve büyük toprak sahiplerini iyi tanıyordular ve ilk olarak Amasapsa’ya yardım etmişlerdir. Bu Canavar derisine bürünen katiller, boynuzlarını göstermiş, öne düşerek tek-tek yerli zenginlerin ev ve mülklerini, aile fertlerini Amazaspa’ya  göstermişler.

Amazaspa, bu aksakal adamları, zengin tabaka insanlarını meydana toplamış, bağırarak şöyle demiştir:

-Beni buraya Sovyet devletini tanıtmak için değil, Müslümanları yok etmek için göndermişlerdir. Ve ben babalarımın hıncını alıyorum, bütün Türkleri yok etmeye gelmişimdir, Şah dağına dek kıracağız, öldüreceğiz. Şirvan’da (Şamaxı’da) yaptığımızı burada da yapacağım. Şimdi hadi ateş açın, kırın bu Müslümanları, öldürün, diye emir vermiştir. Çapraz ateşe tutulan tanınmış isimler neye uğradıklarını anlamadılar ve konuşmadan öldürüldüler...

BALTA VE KILIÇLA KATLİAM YAPMIŞLAR

Resmi belgelerde Azerbaycan Türkleri, çeşitli yöntemlerle öldürülmüşler; kiminin başı kesilmiş, karnı yarılmış; kiminin sadece gözleri oyulmuş, çukura atmışlar. Suçu olmayan binlerle Azerbaycan Türklerinin adları, soyadları yazılı olarak elime ulaşmıştır.

Tarihin acı sayfalarından biri, Guba’da yapılan Soykırım belgeleri, Kazı numuneleri; kesilmiş, oyulmuş, baltalanmış insan kafataşısı; kemikleri, el-ayakları dünya sivil toplum kuruluşlarına, devlet ricalı kişilere; BM Teşkilatına, başta dev ilkeler ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Çin, Japonya, Rusya, kardeş Türkiye’den TBMM Milletvekilleri ve diğer devletlerin resmi kişilerine, memurlarına, ferdi kişilere görmeleri için gönderilmiştir.  Açık Müze de bulunuyor.

Hatta Ermenistan devletinden de resmi kişi ve kuruluşların temsilcileri, Kırmızı Kızılay temsilcileri ile birlikte gelip incelemelerde buluna bilirler. Ermenistan Sivil toplum temsilcileri geldiler ver bunları yapanları da lanetlediler. Devler adamları da gelsinler ve dünyada esmalı bulunamayan bu vahşiliğin şahidi olsunlar. Hakiki Soykırım olayını gözleri ile görsünler, istedikleri şekilde DNA testleri yapsınlar, istedikleri şekilde araştırmalar yapsınlar, tarihin bu acı tablosu önünde utansınlar, diyorum.  İkinci Dünya Savaşında Nazilerin yapmış olduğu vahşiliğin esmalını Ermeniler, önce 1912-15’de Türkiye’de, daha sonra aynısını 1918’de Garabağ illerinde ve Azerbaycan’ın Guba ilinde yaptıklarını gözleriyle görsünler.

SARKİSYAN’A VE KOÇARYAN’A ÇAĞRI VE DAVET

Tarihi, Sarkisyan ve Koçaryan’ın söylediği gibi devletler değil, tarihi tarihçiler yazıyorlar. İşte siz, Robert Kaçaryan ve Sarkisyan; sizi resmen davet ediyoruz, gelin, somut örneği görmek için Guba ilindeki açık hava ortamında Açık Hava Müzesine  sizleri götürelim.

  Azerbaycan’ın Guba ilinin penceresi resmen dünya ictimaiyetine açık tutuluyor. Bura, 100 binden çok Azerbaycanlıların toplu mezarıdır: burada genceçik çocuklar, yaşlı dedeler, gençler, hamile kadınlar, anne ve kardeşlerimizin ölmüş, fakat yaşayan ruhları sizleri bekliyor.

Siz ey, dünyanın sağduyulu aydın insanları, siz ey Soykırım, Soykırım, Soykırım kararları alan yurtdışı Devlet adamları, bakanlar, Başkanlar! Siz ey, Nobel ödülü için vatana ihanette bulunan yazarlar, şairler, size sesleniyorum; buyurun, gelin Azerbaycan’a, buyurun Guba iline, gelin, gelin ve Ermeni cellâtları tarafından 1918 yılında katledilen 100 binden fazla suçu olmayan bu güzel insanların açık mezarlarını ziyaret ediniz. Bu vahşetin, bu acı facianın, başları bedenlerinden ayrılmış annelerin, kardeşlerin, çocukların, ihtiyarların faturasını kime yazalım, söyleyin? Neden bu trajedi yaşanmıştır? Kendi topraklarında yaşamış bu zavallı insanların suçları ne olmuştur? Çünkü onlar Türklerdir, bu kadar.

AVRUPA’DAKİ ADALET VE DEMOKRASİ BU MU?

Ey yüce Tanrım, bunu yapan hainlerin, suçluların cezasını ver; bunu yapanlar insan olamazlar, onlara haddini göster; bunu yapanlar her kim ise yer yüzünden silinsinler. Bunu yapan ırkçı Ermenilerdir, halk bunu yapamaz, Tanrım! Neden bu ırkçı ayak takımı Ermeniler hâlâ da cezasız yeryüzünde dolaşıyorlar ve kendi yapmış oldukları zulmü, işkenceyi, Soykırımı, ülke-ülke dolaşarak Türklerin adına şamil ediyorlar? Ama neden? Neden bütün dünya insanları, siyasileri, sağduyulu aydın takımı gelip Kahraman Maraşta, Erzurum’da, Erzincan’da, Iğdır’da, Guba’da, kendi gözleri ile Ermenilerin yapmış olduğu malazımı, zülüm, işkenceyi, gerçek Soykırımı göremiyorlar? Bu ikili standart değil de, nedir?

Bu nasıl bir adalet, nasıl bir demokrasi, nasıl bir hak ve özgürlüktür, ilahi! Almanya, İngiltere, Fransa ve ABD bu haksızlığı, bu vahşeti neden görmek istemiyor? Tarihin hiç bir safhasında, diliminde böyle haksızlık, böyle adaletsizlik, vahşet yaşanmamıştır.

Adaletin ve hukukun yaratılış mekânı Mezopotamya’da bile İlker ortamda yaşamış insanlar daha adaletli, daha demokrasi anlayışı ortamında ömürlerini başa vurmuşlardır.

ASRIN FACİASI GUBA’DA YAŞANMIŞTIR

 XXI. yüzyılın başlarında dünyada benzeri olmayan adaletsiz bir ortamda yaşıyoruz, çünkü bu dev devletler kendi ihtirasları, çıkarları için başka devletleri yerle yeksan ediyorlar, istedikleri gibi savaşlar çıkarıyorlar; fakat gerçek yaşanmış Ermeni Soykırımı olayını görmezden geliyorlar. Özellikle ABD’in demokrasi ve adalet anlayışı bu mu?

“Siz ey dünyayı feth eden “firavunlar”, güçlü devlet ve siyaset insanları; “demokrasi” ruhunu paylayan Avrupa Birliği Devletleri, Başkanları, Parlamenterleri; Birleşmiş Milletlerin Barış Sefirleri; Büyükelçiler, diplomatlar, vatandaşlar, çekinmeyin, buyurun, Azerbaycan’a gelin, misafirimiz olun. Bizler örf adetlerimize saygılı halkız, sizleri misafir edeceğiz; gelin ve Guba ilimizde bulunan açık toplu mezarları inceleyin. Araştırın, bunu kimler ve neden yapmışlardır? Bunu bir düşünün, aksakalları dinleyin, tanıkların tutanaklarını okuyun, cesetlerin kafatasını, kırılmış, kesilmiş, baltalanmış ellere, başlara DNA testi yaptırın ve dünyada nadir bulunan bu mezarda ruhları uyuyan insanların Ermeni celladı Amasapsa ve Şaumyan tarafından neden öldürüldüğünü sizler canlı şekilde araştırın, lütfen!..

ULUSLARARASI AÇIK HAVA SEMPOZYUMU

Rusya, Türkiye, Güney Azerbaycan, komşu ülkelerden gelip  Dünya Türkleri Sempozyum yaptılar; Ermeni Daşnaksütün Partisi ve Ermeni cellatlarının türettikleri vahşiliği kınadılar, lanet dediler.  Toplu mezarlardan çıkarılan kesilmiş çocuk başları, ayakları, ellerine bakmak mümkün değildi. Aynı mezarda binlerle insan başları çıkarılıyor (resimde bakınız).

BM VE AB,  GUBA’DAKİ SOYKIRIMI TANIMALIDIR

Biz bu mezarları videoya aldık, buradan toplanan kemikler, yarılmış başlar, kesilmiş ayaklar, elleri filme çektik ve bütün dünyada gösteriye yolladık. BM ve Avrupa Birliğine çağrı yaptık, onları buraya davet ettik. Şimdi bekliyoruz. Dünya canlı sesimizi duymalıdır, bu acı sahneleri bütün dünya insanlarının görmelerini isterim. Bütün dünya bilmeli ve anlamalıdır ki, Ermeniler dünyanın her köşesinde, Türkiye topraklarında da bu vahşiliği yapmışlardır.

Gerçek Soykırımı yapanlar Ermeniler olmuştur. Belge, kanıt istiyorlar, buyursunlar, işte size Guba’da bulunan taze toplu mezarlar, binlerle insan cesetleri. Bunu yapanlar insan değiller, bunu yapanlar insanların suçu işlemiştir.

Evet, XXI. yy. başlarında dünyayı sarsıtan en büyük toplu mezarlar Bakü’nün 120 km.-de, Guba’da bulunmuştur. 1918 yılında Ermeni Daşnaksütün partisi tarafından, şahsen Şaumyan’ın ve Kaganoviç’in talimatıyla Amazaspa katil, celladın Alayı Guba’da yapmış olduğu Soykırımı bütün dünya duymalı ve bilmelidir.

BM Teşkilatı Guba’daki Soykırımı incelemeye almalıdır.

Guba’da yapılan Soykırım olayı hakkında dünya aydınları, 

Burada, dünyaya Açık Müze’de suçsuz olarak öldürülen soydaşlarımızın mezarları önünde baş eğiyorum.

Allahtan onlara rahmet diyoruz. Bunu yapanlara lanet diyoruz. Amin!

eflatun-neimetzade-006.jpg

eflatun-neimetzade1-002.jpg

eflatun-neimetzade2-001.jpg

 

Önceki ve Sonraki Yazılar
Yazarın Diğer Yazıları

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.