Devlet üzerine düşeni yaptı sıra işverende

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı ve TOBB İnşaat Sektörü Meclis Başkanı Tahir Tellioğlu, mesleki yeterlilik belgesi alınması konusunda...

Devlet üzerine düşeni yaptı sıra işverende
Yayınlanma:
Güncelleme:

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı ve TOBB İnşaat Sektörü Meclis Başkanı Tahir Tellioğlu, mesleki yeterlilik belgesi alınması konusunda hükümetin 248 milyon liralık bütçe ayırdığını belirterek, "Devlet üzerine düşeni yaptı. Şimdi sıra işverenlerde” dedi. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı ve TOBB İnşaat Müteahhitleri Meclis Başkanı Tahir Tellioğlu, inşaat alanında çalışanların eğitilmesi ve belgelendirilmesi noktasında Ankara MÜSİAD ile işbirliği protokolünün imzalanacağı kahvaltılı basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi. Tellioğlu burada, sektörün sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin görüşlerini paylaştı. İNŞAATLARDA BELGESİZ ÇALIŞMA HAYATI YASAKLANACAK Tahir Tellioğlu, mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayan kişilerin 26 Mayıs 2016 tarihi itibarıyla çalışma hayatlarının yasaklanacağını bildirdi. Söz konusu kişilerin, bu tarihten itibaren belgesiz çalışmasının mümkün olmayacağının altını çizen Tellioğlu, belgesiz usta çalıştıran işverenlerin de sorumlu tutularak cezalı duruma düşeceğini söyledi. Tellioğlu, ağır iş kollarından sayılan inşaat sektörünün, meslek kollarının 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu kanununa eklenen 6645 sayılı kanun ve İLO Sözleşmeleri hukuku gereği 26 Mayıs’tan sonra inşaatlarda belgesiz çalışma hayatının yasaklanacağına vurgu yaptı. ÜYELERİMİZ ÇALIŞANLARINI BELGE ALMAYA TEŞVİK ETMELİ Başkan Tellioğlu, devletin belge ile ilgili masrafları karşıladığını da belirterek, hükümetin bunun için 248 milyon Lira ayırdığının altını çizdi. “Masrafları ben karşılıyıyım diyor ve alacağın belge uluslararası geçerli belge olacak” diye konuşan Tellioğlu, “Devlet üzerine düşeni yaptı. Şimdi sıra işverenlerde. Belgesiz adam çalıştırırsan işyerinde kaza olursa gidip hesabını vermek zorunda kalırsın. Cebinden çıkan bir şey yok. Sadece işçiyi teşvik etmen gerekiyor. Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler 25 Mayıstan sonra çalışma hayatları yasaklanacaktır. Bu tarihten sonra, belgesiz çalışmaları mümkün olmayacaktır. Belgesiz usta çalıştıran işverenler sorumlu tutularak, cezalı duruma düşecektir. Müteahhitlik üyelerimizden Konfederasyona bağlı üyelerimizin mağdur olmamaları ve cezalı duruma düşmemeleri için çalışanlarını belge almaya teşvik etmelidir” açıklamasında bulundu. MÜTEAHHİTLİK HİZMET YASASI BİR AN ÖNCE YASALAŞMALI Tellioğlu, belge alma zorunluluğu bulunan sektör çalışanlarının 25 Mayıs'a kadar belgelerini almamaları halinde kişi başına 500'er Lira para cezası ödemek zorunda kalacaklarını da vurguladı. İnşaat sektörünün sorunları konusunda ilgili bakanlıklarının yeterli seviyede duyarlı olmadığını savunan Tellioğlu, karşılaşılan sorunların çözümü için Müteahhitlik Hizmet Yasası'nın bir an önce yasalaşması gerektiğini söyledi. İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN MEVCUT YASAL DÜZENLEMELERİ TAŞIMASI MÜMKÜN DEĞİL Müteahhitlik hizmetlerinin kalite standartlarının artırılarak, güvenilir marka şehirlerin inşasını gerçekleştirebilmesi için sektörün yapısal temellerinin kurulması ve bunların yasal altyapılarının oluşturulması gerektiğini söyleyen Tahir Tellioğlu, sektörü düzenleyen yasaların; sektörün kalite standartlarını geliştirici, sektörü yurt dışında rekabet edici ve gelişmiş ülkelerdeki standartlara eriştirici nitelikte olması gerektiğini de ifade etti. Tellioğlu ayrıca, İmar Kanunu, Yapı Denetim Kanunu, Kentsel Dönüşüm Kanunu, Afet Kanunu, Mahalli İdareler Hizmet Kanunu ve çalışanların iş kanunlarının, genel yapısı itibariyle sektörü düzenleyen ve geliştiren yapıdan uzak göründüğünü belirtirken, şunları kaydetti: “İnşaat sektörünün bu hali ile mevcut yasal düzenlemeleri taşıması mümkün değildir. İnşaat sektörü ile ilgili kanun tasarılarının hazırlanmasında müteahhitlik hizmetlerini geniş yelpazede icra edenlerin, yapılarının dışarıda tutularak; sözde sektör adına güçlü lobi sahipleri ve diğer sektör aktörleri tarafından düzenlendiği açıkça görülmektedir. Sektörün unsurlarından birinin diğerlerinin önüne çıkarılması ve tüm hak ve şartları yasal teminat altına alınması gayreti ve birtakım meslek odalarının gelirlerinin ve yetki alanlarının genişletilerek yasal teminata kavuşturulmaya çalışılması yasa tasarılarının ana gayesi olarak görülmektedir. Bu anlayışla hazırlanmış ve yasalaşmış yasa tasarıları yapı sektörünü ve imar kanununu daha da geri bir noktaya taşımıştır.” TEKNİK ŞARTNAMEYİ HAZIRLAYAN ŞİRKETLERİN ÇOĞU BATI KAYNAKLI Fransa'da yıllık yaklaşık 100 bin konut üretilirken, buna karşın Türkiye'de yıllık 1,2 milyon konut üretildiğini vurgulayan Tellioğlu, “Dünyanın önemli bir konut fuarı Paris'te yapılıyor. Türkiye'de daha fazla konut üretilmesine rağmen, burada değil. Dünyanın ikinci en büyük müteahhit ülkesi olmuşuz. Fakat inşaatçı tabiriyle amelilikte yani iş yapmakta. Teknik şartnameyi hazırlayan şirketlerin çoğu batı kaynaklı. Bizler Müteahhitlik Hizmet Kanunun yasalaşmasıyla inşaat firmalarımızın daha nitelikli hale geleceğine inanıyoruz. Yurtdışında nitelikli firmalarla devletin teşvik sistemiyle daha da aktif olacağız" diye konuştu. KONUTLARDA GELECEK İKİ YIL İÇİN KDV YÜZDE 10’A DÜŞÜRÜLSÜN Konutlarda uygulanan yüzde 18'lik KDV oranının yüksek olduğunu dile getiren Tellioğlu, gelecek iki yıl için bu KDV'nin yüzde 10 düşürülmesini istedi. Tapu kadastro harçlarının yüksek olmasının konut satışlarını etkilediğini vurgulayan Tellioğlu, “500 bin liralık bir ev için vatandaş yaklaşık 20 bin lira harç ödemesi gerekiyor. Vatandaş zaten tüm vergilerini ödüyor. Sadece bir kağıdın birinden birine devretmek, bununla ilgili ciddi bir hizmetin olmadığı bir noktada 20 bin Lira harç gerçekten ciddi bir rakam. Bu da hem alanı hem de satanı kayıtdışı olmaya teşvik ediyor. Biz şeffaflık açısından kayıtlılığı istiyoruz. Bu yüksek rakam hem alanı hem de satanı kayıt dışına itiyor. Tapu harçları en fazla yüzde 2’ye indirilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu. YABANCI KONUT SATIŞINA TEŞVİK VERİLSİN Tellioğlu, Körfez ülkeleri başta olmak üzere dünyanın değişik ülkelerinden Türkiye'de gayrimenkul alım konusunda talepler olduğunu belirterek, yabancıya satılan konutlar için devletin teşvik vermesinin sektörün önünü daha da açacağını kaydetti. Türk müteahhitlerin yurtdışında iş yaptığı bölgelerin sorunlu bölgeler olduğunu ifade eden Tellioğlu, “Devletin bu bölgelerde projeler alarak bu projelere inşaat firmalarına paylaştırmasını istiyoruz. Bu hem bürokratik engelleri ortadan kaldıracak. Etiyopya’da hükümetin 300 bin konut yaptırma planı buna iyi bir örnek. TOKİ bunu alıp Türk inşaat firmalarına paylaştırabilir. Üstyapıda TOKİ altyapıda da İller Bankası öncü olmalıdır" dedi. KENTSEL DÖNÜŞÜM FIRSAT MÜTEAHHİTLERİNİ ORTAYA ÇIKARDI Kentsel dönüşümün de Türkiye'de sağlıklı işlemediğinin altını çizen Tellioğlu, şunları söyledi “Türkiye’de kentsel dönüşüm çok doğru bir çıkıştı ama maalesef doğru ilerlemiyor. Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere, ciddi bir siyasi irade koydu. Hükümet ilk başta bu işi önemsedi, dik durdu ama şu anda dik durduğunu söyleyemem. Şu anda kentsel dönüşüm dökülüyor. Kentsel dönüşüm dökülen binaların değil de bir kısım fırsat müteahhitlerinin nasıl çok para kazanacağına dönüştü. İnsanlar evini nasıl daha da lüksleştirir o hale dönmüş. Dolayısıyla biz bunu doğru bulmuyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın sektörle bu anlamda işbirliği içerisinde olması lazım. Genelde Bakanlıklar biz her şeyi biliriz, görüşüyoruz, her yerden haberimiz var havasında gidiyor ama maalesef uyguladıkları politikalar açısından iddia ederek söylüyorum, genelde bizim konularımızın yüzde 75’ine hakim olmadıklarını ve sorunlarımızı da çok bilmediklerini düşünüyorum. Yoksa değerli insanlar, kamu hizmeti vermeye gelmişler. Kişisel problemimiz yok. İşle ilgili problem var. Siyasetten mi kaynaklanır, bürokrasiden mi kaynaklanıyor bilemiyorum. Sorunun neye dayalı olduğunu kendileri bulmak durumundalar.” Tellioğlu, devletin kamu alacaklarına uyguladığı faiz oranlarının yüksek olduğunu ve bunun da sektörde sıkıntı yarattığını sözlerine ekledi. KAMU SPOTUNUN ARTIRILMASI GEREK Tahir Tellioğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu’dan da kamu spotunun biraz daha artırılmasına yönelik talep de bulundu. Tellioğlu, konuya ilişkin, “Geri adım atar beklentisi var bu yönde. Bunla ilgili geri adım atılmayacağı noktasında devlet iradesinin ortaya konulması lazım. Ama makul bir çözüm de bulunarak 26 Mayıs’a kadar bu adamların belgelendirilmesi mümkün değil. Bunla ilgili de bir makul çözüme gidilmesi gerekiyor” diye konuştu.  Başkan Tahir Tellioğlu, açıklamalarında inşaat müteahhitlerinin öncelikli 10 sorununa da dikkat çekti. Tellioğlu, söz konusu sorunları şu şekilde sıraladı: Müteahhitlik hizmet kanunu, Eşit belediyeler ve kamu kuruluşları arasındaki çarpık uygulamalar, İmar kanunun sil baştan yapılarak Türkiye ölçeğinde Mastır plan yapılması, Kamu İhale Kanununun sıfırdan hazırlanması, Yurtdışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri, Çalışanların iş sağlığı güvenliği ve kalifiyeliği, Kentsel dönüşüm imar uygulamaları ve modern şehirleşme, İnşaat sektöründe inovasyon ve yetkin işgücü, Yabancıya konut satışına ihracat teşviki, Tapu harcının yüzde 4’ten yüzde 2’ye düşürülmesi” dedi.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.