Cemal Kayı

Cemal Kayı

Yazar
Yazarın Tüm Yazıları >

Hacı Bektaş Veli'yi anma günleri kutlu olsun

A+A-

Yola giden yolcu gardaş

Ben kimlere olam sırdaş

Kırşehir'de Hacı Bektaş

Mevlâm bu taşa can versin.

                              Anonim.

 

Ağıtlarıyla, yakarılarıyla, türküleriyle, kültürüyle, tarihiyle, coğrafyası ile siyasi yakınlığı ile hepsinden önemlisi gönül bağı ile HACI BEKTAŞ Kırşehir'e aittir...

Hacı Bektaş, Ahi Evren'in çağdaşı, arkadaşı, gönüldaşıdır... Moğol istilasına karşı beraber direnilmiş, Kayı boyunun Tekfur sınırında yurtluk tutmasının sağlanmasında beraber öncülük edilmiş,  böylelikle bir Cihan İmparatorluğunun doğmasının önü açılmıştır...

2 Mayıs 1954 seçiminde CHP büyük bir hezimete uğramış, aldığı % 35 oyla parlamentoya ancak 34 milletvekili gönderebilmiştir. Buna karşılık % 58 oy alarak parlamentoya 508 milletvekili gönderen DP (Demokrat Parti-Demirgırat Parti) birinci partidir. Ancak o zamanki seçim sistemine göre bir şehirde oyun çoğunu alan parti tüm milletvekillerini de aldığından Kırşehirli Osman Bölükbaşı'nın partisi CKMP (Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi) Kırşehir'de dört milletvekilinin dördünü de alarak, mecliste üçüncü parti olmuş, Menderes'in yolunu kesip fiyakasını bozmuştur.

Fransa Nancy Üniversitesi Fen Fakültesi mezunu olan Kırşehirli Osman Bölükbaşı'nın hitabetinden, muhalefetinden her zaman çekinen Menderes, korku, politik kin ve hasetle; “Kırşehir'in İlçe Yapılarak Nevşehir'e Bağlanması Yasa Tasarısını” hazırlatarak Meclise sunmuş, Mecliste 39'a karşı 285 oyla tasarı yasalaşmıştır.

20 Temmuz 1954  tarihinde ilçe yapılan Kırşehir'in “Kozaklı Ve Hacı Bektaş” ilçeleri Nevşehir'e, diğer iki ilçesinden Çiçekdağ Yozgat'a, Kaman ilçesi de  Ankara'ya verilerek  koskoca bir vilayet tarihiyle kültürüyle geçmişiyle coğrafyasıyla dağıtılmıştır.

Siyasi rakipten intikam almak uğruna Kırşehir'in ilçe yapılarak, Nevşehir’e bağlanması, Menderes'i Yassı Ada mahkemelerine götüren sebeplerden biridir...

Elli dört senesi bahar ayında

Vilayetti ilçe oldu Kırşehir

Terakki yılları yirminci asırda

Açan bir gül idi soldu Kırşehir.

 

Halimiz yamandır nasıl edeyim

Derdimizi dostlar kime diyelim

Kemal Paşa yok ki feryad edelim

Sahipsiz arada kaldı Kırşehir.

 

Kırşehir de Ankaraya aralı

Kazaları birbirine sıralı

Bölükbaşı senden hesap soralı

Demirkırat öcün oldu Kırşehir.

 

Menderes bu dünya sana da kalmaz

Bir oy için koca şehir yıkılmaz

Adliye Bakanı Osman utanmaz

Öz evladın başın yaktı Kırşehir.

 

Derdine bulunmaz asla bir çare

Kalbine ok değdi yüreği yare

Siyaset elinden oldu bin pare

Bayar kin eyledi böldü Kırşehir.

 

Elli dört senesi yazıldı destan

Destanı söyleyen NEBİ OĞLU HASAN

Bülbül figan eder nerde gülistan

Tutuştu odlara yandı Kırşehir.

16 Ağustos, “Hacı Bektaş Veli”yi anma günlerinin başladığı “tarihi gün” vesilesi ile biz Kırşehirliler, ilçemiz “HACI BEKTAŞ”ın yeniden ait olduğu yere verilmesini istiyoruz...

Unutulmasın, her yüce değer, ait olduğu yerde daha güzeldir!

Saygılarımla...

Önceki ve Sonraki Yazılar
Yazarın Diğer Yazıları