Ankara 27. Aile Mahkemesinden Duyuru

ANKARA 27. AİLE MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/4 Esas

KARAR NO : 2023/407
Davacı NURETTİN ADANÇ aleyhine mahkememizde açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
DAVANIN KABULÜNE; Ankara ili, Şereflikoçhisar ilçesi, Büyükdamlacık Mah/Köyü, cilt no: 31, hane no: 1'de nüfusa kayıtlı Hacı Osman ve Zeynep'ten olma 06/05/1972 Damlacık doğumlu, 13759219838 TC kimlik no lu NURETTİN ADANÇ ile aynı yerde nüfusa kayıtlı Hüseyin ve Elife'den olma,15/08/1977 Celep doğumlu, 33004985608 T.C. Kimlik nolu TELLİ ADANÇ'ın boşanmalarına ilişkin Gelderland Mahkemesi Aile ve Çocuk Hukuk Dairesi Arnhem Adliyesinin C/05/348708 / ES RK 19/48 ve C/05/354303 / FA RK 19/1756 esas numaralı 28/02/2020kesinleşme tarihli kararının boşanmaya ilişkin kısmının TANINMASINA,
Kadının müşterek mal varlığına borçlandığının ve buna dayanarak kadın tarafından erkeğe 4.500 Euro geri ödeme yapılacağına ilişkin yabancı mahkeme ilamının TENFİZİNE,
2017 ve 2018 yılına ait vergi beyannamelerinin yarısının erkek tarafından kadına ödenmesine ilişkin yabancı mahkeme ilamının TENFİZİNE,
4 altın bileziğin hala aile konutunda bulunması koşuluyla erkeğin bu 4 bileziği kadına iade etmekle yükümlü olmasına ilişkin yabancı mahkeme ilamının TENFİZİNE,
Tarafların birlikte akdetmiş oldukları referans tarihinde mevcut olan borçlardan hem erkeğin hem de kadının sorumlu olduğunu ve tarafların karşılıklı oranda yarı yarıya ödemelerine ilişkin yabancı mahkeme ilamının TENFİZİNE,
Tarafların evlilik rejiminin (edinilmiş mallara katılma )tasfiyesinin yabancı mahkeme ilamındaki madde 3.30 başlayarak madde 3.50 ve madde 3.54 paragrafları hükmünce yapılmasına dair verilen kararın TENFİZİNE,
Aile konutunda 3.45.maddealtında listelenmiş olan malların, hala davalı erkeğin konutunda mevcut olması şartıyla, bu malların davalı tarafından davacı kadına bu madde altında açıklandığı şekilde verilmesine dair kararın TENFİZİNE, karar verilmiştir.
Yapılan yargılama sırasında davalı TELLİ ADANÇ''ın bilinen adreslerine tebligatların yapılamadığı ve yeni adresi de tespit edilemediğinden adı geçen davalıya kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup, ilan tarihinden 7 gün sonra istinaf süresinin başlayacağı ve istinaf süresinin 14 gün olduğu, süresinde isitinaf edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği İLANEN tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02020550