Mahkemeden 227 adet küçükbaş hayvan satışa çıktı

Örnek No:54*

T.C.
ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/33 SATIŞ

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/33 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.449.000,00227Canlı Hayvan227 Adet küçükbaş hayvan küpe numarası tespit edilebilen 89 baş koyun, küpe numarası tespit edilemeyen 65 baş koyun, sürü içinde bulunan 3 baş koç ve 70 baş kuzu olmak üzere toplam 227 adet küçük baş hayvan

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 24/05/2024 - 12:20
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 31/05/2024 - 12:20
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 21/06/2024 - 12:20
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/06/2024 - 12:20

(İİK m.114/4)

#ilangovtr BASIN NO: ILN02022918