Mustafa ALTINTAŞ

Mustafa ALTINTAŞ

Köşe Yazarı
Yazarın Tüm Yazıları >

Kutlu Dergah

A+A-

Türk medeniyetinin yazıya dair ilk esaslı deneyimi olarak Orhun Abideleri: "Türk adının, Türk milletinin isminin geçtiği ilk Türkçe metin... İlk Türk tarihi... Taşlar üzerine yazılmış tarih... Türk devlet adamlarının millete hesap vermesi, milletle hesaplaşması... Türk nizamının, Türk töresinin, Türk medeniyetinin, yüksek Türk kültürünün büyük vesikası... Türk askeri dehasının, askerlik sanatının esasları... Türk feragat ve faziletinin büyük örneği... Türk içtimaî hayatının ulvî tablosu... Türk edebiyatının ilk şaheseri... Hükümdarâne eda ve ihtişamlı hitap tarzı... Yalın ve keskin üslubun şaşırtıcı numunesi... Bir kavmi bir millet yapabilecek eser... Asırlar içinden milli istikameti aydınlatan ışık". İçeriğindeki yol göstericiliğinin yanı sıra dil ve üslup olarak da Orhun Abideleri, yazıldığı çağ itibariyle Türk tarihinin nasıl bir yüceliğe sahip olduğunu da ortaya koymaktadır.

Türk Milletinin tarih sahnesine çıkmasıyla beraber her Türk'ün zihninde ve bedeninde yer tutan Türk Milletini sevme, onun yücelmesi, gelişmesi için çalışma ve ona karşı yönelmiş her türlü tehlikeyle mücadele etme duygusu aradan geçen binlerce yılda katlanarak artmış ve bugün milyonlarca Türk-İslam ülkücüsü tarafından vazgeçilmez bir yaşam felsefesi haline getirilmiştir. Ülkü Ocakları bu felsefeyi geçmişinden aldığı ahlakla geleceğe taşımayı görev olarak gören bir Kutlu Dergah'tır.

Yüce Türk Milletinin ilk defa siyasi bir teşekkül olarak ortaya çıkmasında, bu siyasi teşekkülün önce devletlere, ardından da imparatorluklara dönüşerek tüm dünyayı Türk'ün cesareti ve yeteneğiyle tanıştırmasında da işte bu sönmez duygu en büyük etken olmuştur. Asya'nın ortalarından önce güneşin doğduğu yöne ilerleyip Çin Denizi'ne ulaşan, ardından da Tanrı'nın verdiği Kut'la güneşin battığı yönde at sürüp Türk'ü cihanda hakim kılmaya çalışan bu ülkü, bugün Türk Milletinin birliği ve önderliğiyle dünyaya nizam verme gayesinde olan Türk-İslam ülkücülerinin en büyük ideolojik mirası olmuştur.

Bir ideolojinin ötesinde, Türk Milletine gerektiğinde canını verebilecek ülkücülerin küreselleşen dünyada Türk Milletinin evlatlarının daha mutlu, huzurlu, ahlaklı ve şuurlu yetişmesini sağlamak için elinden gelenin fazlasını yapmaya gayret göstermektedir. Günümüzde Ülkü Ocakları'nı sadece bir vakıf veya dernekten ibaret görenler veya sadece siyasi amaçları olduğunu düşünenler; hiç bir zaman Ülkü Ocakları'nın içinde bulunmamış, kapısının önünden geçmemiş, bir çayını içmemiş ve anti sempati duyan kişiler olmuştur. Oysa Ülkü Ocakları, geçmişten bugüne yapmış oldukları çalışmalarla ve gelecekteki vizyonuyla Türk Milletini dünya sahnesinde olması gereken yere ulaştırma çabası içerisindedir.

Ülkü Ocakları'nın özellikle son dönemlerde yapmış olduğu faaliyetler göz önünde bulundurulduğunda, "Eğitim ve Kültür Vakfı" olan adına yakışır bir şekilde hareket ettiği gözlemlenmektedir. Özellikle lise ve lisans düzeyinde öğrencilere sağlamış olduğu katkılar, Türklük şuuru bakımından eşsiz bir özelliğe sahiptir. Kutlu Dergah'ta bulunan kişilerin sosyal, kültürel, eğitimsel açılardan fayda gördüğü gibi Türk olmanın ne demek olduğunu, anlamını ve önemini kavrarken, devletine, milletine, ailesine, büyüklerine ve küçüklerine nasıl davranış göstermesi gerektiği konusunda da bilinç kazandırılmaktadır.

Ayrıca yine Ülkü Ocakları'nın başlatmış olduğu "Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı İle Mücadele" kampanyası Türk gencinin damarlarındaki asil kanı kirletmemesi ve geleceğe emin adımlarla ulaşması açısından çok önemli bir girişim olmuştur. Genel başkan Olcay Kılavuz öncülüğünde başlatılan ve Kutlu Dergah'ın bulunduğu il, ilçe ve beldelerde uygulamaya konulan kampanya bir çok gencin bu kötü durumu yaşamasına engel olmuş, bir çoğunu bu durumdan kurtarmış ve teşebbüste bulunmamalarını sağlamıştır. Kutlu Dergah'ın bir tek amacı vardır ki Türk Milletinin ve Türk gençlerinin geleceğe Türklük gurur ve şuuru, İslam ahlak ve faziletiyle yürüyebilmesidir.

Bulunduğum il olan Kırşehir'de de etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdüren Kırşehir Ülkü Ocakları, değerli başkanı Sayın Ahmet Akbayır beyefendi ve değerli yöneticileri, Türk gençlerinin umudu olmak, onlara bu hizmeti sağlamak ve bilinçlendirmek için gündüz durmadan gece uyumadan, canla başla mücadeleler vermektedir. Hepsinin tek ve ortak amacı, gençlerimizin bir nebze olsun bu faaliyetlerden ve hizmetlerden kendilerine ders çıkarmaları, doğruyu pişman olmadan görmeleri ve başarılı olmalarıdır. Bu uğurda emeği geçen büyüğünden küçüğüne, gencinden yaşlısına herkesten Allah binlerce kez razı olsun. Bu yol kutlu bir yoldur, bu yol Allah'ın yoludur. Ülkü Ocakları ise "KUTLU DERGAH"tır!!!

Önceki ve Sonraki Yazılar
Yazarın Diğer Yazıları