Süleyman Göksu

Süleyman Göksu

Köşe Yazarı
Yazarın Tüm Yazıları >

Mukaddesata hürmet

A+A-

Allahü Teala Hac Suresi’nin 32. Ayet-i kerimesinde (mealen):

“Her kim, Allah’ın şeairine (muhterem kıldığı alametlere) saygı gösterirse, muhakkak o tazim, kalplerin takvasındandır.” buyurmaktadır.

Şeair, Allahü Teala’ya ibadet için konulmuş zahirdeki şeylerdir. Bunlar Hak Teâlâ’ya ibadete tahsis olunduğundan onlara tazim ve hürmet Hak Teâlâ’ya tazim olur. Onlara karşı saygısızlık da Allahü Teala’ya saygısızlıktır.

Allahü Teâlâ’nın tazim ve hürmet edilmesini emrettiği şeylerin en mühimleri dörttür: Peygamberler aleyhimüsselam, Kur’an-ı Kerim, Kabe-i Muazzama ve Namaz.

1. Peygamber: Peygambere tazim:

Peygamberin emrine itaat etmek,

Ona salât ve selâm getirmek,

Huzurlarında yüksek sesle konuşmamak.

2. Kur’an-ı Kerim: Kur’an’a gösterilmesi gereken saygı:

Onu dinlemek ve okunduğu sırada susmak, konuşmamak.

Emirlerini tutmak, tilâvet secdesi icab eden Ayet geldiğinde secde etmek.

Mushafa abdestsiz el sürmemek.

3. Kabe: Kabe’ye hürmet için:

Kabe’yi ancak abdestli tavaf etmek

Namaz kılarken Kabe’ye dönmek,

Abdest bozarken, önünü veya arkasını kıbleye doğru çevirmemek.

4. Namaz: Allahü Teâlâ’nın huzurunda tazim ve hürmetle durmak, ona tevazu ile münacatta bulunmaktır. Namazın hakkı: Rükünlerini adabıyla ve tadil-i erkana riayet ederek yerine getirmek, huşulu olmak gibi hususlardır. (Huccetullahi’l-Baliğa)

Önceki ve Sonraki Yazılar
Yazarın Diğer Yazıları