Özdebir: Hedefimize adım adım yürüyoruz

Özdebir: Hedefimize adım adım yürüyoruz

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, 2023 yılında Ankara’nın siyasi olarak Türkiye’nin başkenti olmakla kalmayıp ekonomik olarak da ileri teknolojinin başkenti haline geleceğini belirtti.

A+A-

RÖPORTAJ

GÜLAY ERTUNÇ

Anadolu Gazetesi röportajlarına bu hafta Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir’i konuk ettik. Başkan Özdebir ile Ankara’nın sanayisini ve Ankara’nın sanayi yatırımlarını konuştuk. Başkan Özdebir, 2023 yılında Ankara’nın siyasi olarak Türkiye’nin başkenti olmakla kalmayıp ekonomik olarak da ileri teknolojinin başkenti haline geleceğini umduklarını belirterek, “Başkentin sanayiinden, sanayinin başkentine” hedefimize adım adım yürüyoruz” ifadelerini kullandı. İşte Başkan Nurettin Özdebir ile yaptığımız keyifli röportajımız.

Gülay Ertunç: Ankara’nın sanayideki durumunu değerlendirir misiniz?

Nurettin Özdebir: Ankara Sanayi Odası kurulduğu günden bu yana, Ankaralı sanayicinin yüksek katma değer üretmesine, rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamak ve başta ilimiz olmak üzere ülkemizin ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişiminde yol gösterici olmayı hedeflemiştir.

HEDEFE EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ

Başkenti sanayi ve teknolojide lider yapmayı hedefleyen ASO, “Başkentin sanayiinden, sanayinin başkentine” sloganıyla bu hedefine adım adım yaklaşmaktadır. Kurulduğu 1963 yılından bu yana çok sayıda proje gerçekleştiren ASO’nun temel önceliklerinden biri insan kaynağımızın niteliğini yükseltmek olmuştur.

Gülay Ertunç: ASO’nun eğitim çalışmalarından bahseder misiniz?

Nurettin Özdebir: Mesleki eğitim konusunda çok sayıda proje gerçekleştiren ASO, bu projelerin büyük bölümünü ASO 1. OSB’de yürütmektedir.  Bu projeler kurgulanırken, Türkiye’ye model olması da hedeflenmektedir. Amacımız bu projelerin Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yer alan ticaret ve sanayi odaları başta olmak üzere çeşitli iş dünyası örgütleri tarafından da uygulanarak, mesleki eğitim sorunuyla mücadelede geniş bir çaba gösterilmesini sağlamaktır. ASO 1. OSB’de şu anda yer alan eğitim kurumları ve projelerimiz şunlardır: Erkunt Eğitim Merkezi-Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi (SİMEP), ASO Teknik Koleji, Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksek Okulu, ASO Sürekli Eğitim Merkezi (ASO-SEM) ve ASO 1. OSB Anaokulu.

img_5624.jpg

GİRİŞİMCİLİK OKULU KURDUK

Eğitimle ilgili bu projelerin yanı sıra, ASO bir girişimcilik okulu kurmuştur. KOSGEB Siteler Müdürlüğü ve Odamız işbirliği ile 2013 yılından beri ASO Hasan Altun Konağı’nda devam eden ASO Girişimcilik Okulu hafta içi grupları halinde girişimcilik eğitimlerini gerçekleştirmeye devam etmektedir. Bu beş yıllık süre içinde girişimcilik okulumuzdan 1.500’e yakın girişimci mezun olmuştur.

Gülay Ertunç: ASO’nun akredite olduğu kurumlardan bahseder misiniz?

Nurettin Özdebir: ASO tüm hedeflerine ilerlerken, hem üretimde, hem organizasyonunda kaliteyi hedeflemiştir. ASO, 1996 yılında TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesini almış, 2002 yılında İngiltere Odalar Birliği nezdinde TOBB Oda/Borsa akreditasyon sistemine dahil olmuştur ve ilk grup akredite olan odalardan biridir. 2008 yılında ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi güncellenmiştir. ASO Mükemmellik Modeli kapsamında, stratejik planlama ve süreç yönetimi sistemlerini daha etkili hale getirmiştir. Odamız, 2011 yılı sonu itibariyle, mükemmellik yolculuğunun 1. basamağı olan “Mükemmellikte Kararlılık” belgesini, çalışmaların 2.yılı olan 2012 yılında ise “Mükemmellikte Yetkinlik” belgesini almaya hak kazanarak mükemmellik yolculuğundaki başarılarını taçlandırmıştır. Odamız TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi kapsamında,  Eylül 2017 tarihinde  Akreditasyon Denetimi geçirerek, A sınıfı Akreditasyon Belgesi almaya hak kazanmıştır.

Gülay Ertunç: Projelerinizden bahseder misiniz?

Nurettin Özdebir: ASO kurulduğu günden bu yana planlı sanayileşmeyi savunmuş ve Ankara’da 2 organize sanayi bölgesi kurmuş, birçoğuna da ortak olarak onların gelişimine katkı sağlamıştır. ASO şu anda kurulmakta olan Uzay ve Havacılık İhtisas OSB, Elmadağ Mobilya İhtisas OSB, Döküm İhtisas OSB’nin kurucu ortağıdır. ASO’nun yurt dışında da 2 adet OSB projesi şu anda yürümektedir. ASO; Türkiye’nin bu konudaki birikimini ülkemiz dışına taşımaktadır. Bu projeler şunlardır.

 -Kazak-Türk Sanayi Bölgesi: Odamız ile Güney Kazakistan Sanayi Bölgeleri Yönetim Şirketi (Ontustik Ltd. Şti.) arasında Güney Kazakistan Bölgesi Ordabasins ilçesi Badam köyünde yerleşik Kazak-Türk Sanayi Bölgesi altyapı aşamasındadır.

 -Leningrad Organize Sanayi Bölgesi: Odamız ile Leningrad Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan İşbirliği Anlaşması ve yine imzalanan Mutabakat Zaptı ile iki Oda arasındaki işbirliğinin geliştirilerek, Leningrad bölgesinde 150 hektarlık bir alan üzerine Organize Sanayi Bölgesi kurulması, bu çerçevede Odamızın bilgi ve tecrübelerinin paylaşılması ve firmalara bu bölgede yatırım imkanı sağlanması çalışmasında üst yapı aşamasına gelmiştir.

Gülay Ertunç: Fuar çalışmaları son gelişmeler ne durumda?

Nurettin Özdebir: ASO Ankara’ya dünya standartlarında bir fuar merkezi kurmak için çalışmaların sürdürmektedir. Bu konuda kurulan şirkete ASO yüzde 18 hisse ile ortak olmuştur ve bu çalışmalara önemli katkı sağlamaktadır. Fuar alanının yeri uzun bir süredir tartışılmaktadır. Biz, fuar alanının ASO’nun da önerdiği yer olan Akyurt’ta gerçekleştirileceğini düşünüyoruz.

img_5628.jpg

6 URGE PROJESİ GERÇEKLEŞTİRDİK

ASO Ekonomi Bakanlığı ve Avrupa Birliği kaynaklarından da çok sayıda proje gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmeye devam etmektedir. Ekonomi Bakanlığı desteğiyle 6 Urge projesi gerçekleştiren ASO, bu yıl Bütçesi 500 bin ABD doları olan bir nükleer Urge projesi başlatacaktır. Bu yıl ayrıca tekstil alanında bir UR-GE projesi hayata geçirecektir. 

Gülay Ertunç: TÜGİAD Ankara Şubesi geçenlerde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müsteşarı İsmail Demir ile görüşmelerinde Savunma sanayisine katkı sağlamak istediklerini dile getirdiler. Bu konu hakkında fikrinizi öğrenmek isterim?

Nurettin Özdebir: ASO’nun son dönemde yoğunlaştığı en büyük projelerin başında Nükleer enerji ile ilgili çalışmalar gelmektedir. Bu konuda bir Urge çalışmasını tamamlamış olan ASO Nükleer Sanayi Kümelenmesi (NÜKSAK) Projesini geçen yıl başlatmıştır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek Programı kapsamında, Odamızın koordinatör kuruluş olarak yer aldığı Nükleer Sanayi Kümelenmesi Projesi’nde, Kümelenme Birlikteliği Üst Yapısı ile Bakanlık arasında imzalanması beklenen sözleşme Mayıs 2017’de imzalanmıştır. Planlanan proje faaliyetlerinden proje koordinasyonu ve alt yapı ihtiyaçlarına ilişkin faaliyetler 2018 yılında da devam edecek olup, projenin diğer faaliyetleri de hayata geçirilecektir. Bu kapsamda, eğitim, ihtiyaç analizi ve sertifika programları düzenlenecektir. Projenin toplam bütçesi 32.000.000 TL’dir ve % 50 eş finansman söz konusudur. Bu kapsamda, Proje faaliyetleri için Odamız tarafından karşılanması öngörülen bütçe miktarı 16.000.000 TL’dir.

ANKARA’DA NÜKLEER EĞİTİM MERKEZİ KURACAĞIZ

ASO, nükleer konusunda bu projelerin yanı sıra, İleri Teknoloji ve Nükleer Eğitim Merkezi Projesi Ön çalışmalarını 2016 yılında tamamlanmıştır. Ankara Kalkınma Ajansı tarafından Proje Uygulayıcısı olarak odamızın belirlenmesi sonucunda planlanan proje başvuru süreci Şubat 2017 itibari ile tamamlanmıştır. Projede ASO 1. OSB proje ortağı olarak yer almakta olup eş finansman bedeli Odamız ve ASO 1.OSB tarafından karşılanacaktır. Ankara Kalkınma Ajansın nihai onayından sonra proje yönetim planına uygun olarak proje faaliyetleri sürdürülecektir. Bu projeyle Ankara’da bir nükleer eğitim merkezi kurulmaktadır.

GERÇEK ANLAMDA ÜRETİM DE YAPILACAK

AB kaynaklı Avrupa İşletmeler Ağı Projesi (AİA) ile ASO üyesi firmalarımızı Avrupa İşletmeler ağı veri tabanına kaydetmek için çaba gösterilmektedir. Ardından da üyelerimiz ile yabancı firmaların çeşitli platformlarda bir araya getirilmesi planlanmaktadır. Bu yıl ayrıca, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından desteklenen “KOBİ’lerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi Projesi-Promoting EnergyEfficient Motors in Small and Medium Sized Enterprises (PEEMS)” projesi kapsamında bir çalışma gerçekleştirilecektir. Geçen yıl işbirliği protokolü Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile imzalanan Model Fabrika kuruluş çalışmaları bu yıl tamamlanacaktır. Endüstri 4.0’a geçiş süreci ile ilgili eğitimlerin verileceği fabrikada, gerçek anlamda üretim de yapılacaktır.

ÇOK SAYIDA ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ

Tüm bu çalışmaların yanı sıra ASO sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği de yapmaktadır. Sosyal sorumluluk çerçevesinde çok sayıda etkinliğe odamız destek olarak salonlarını açmakta ve organizasyonlara destek vermektedir. Ayrıca, odamızın sanata ve sanatçıya vermiş olduğu değerin bir yansıması olarak, ASO Kültür Merkezinde yılda 10 civarında resim, heykel, hat, tezhib gibi sergiler gerçekleştirilmektedir. 

ÇALIŞMALARIMIZI ŞÖYLE ÖZETLEYEBİLİRİZ

ASO’nun çalışmaları sonucunda Ankara’nın sanayide geldiği noktayı da şöyle özetlemek mümkün. Ankara ekonomisinde imalatın payı 2016 sonu itibari ile %16’dır. İmalat sanayi içerisinde sektörel dağılım incelendiğinde, %17’lik pay ile en fazla payı alan sektör gıda sanayidir. Fabrikasyon metal ürünleri sektörünün payı %16, makine imalatının payı ise %13’dür. Söz konusu sınıflandırma sektörel bazda bir sınıflandırma olması nedeni ile teknolojik dağılımı görme imkanın sahip değiliz. Aynı üretimi teknolojik olarak dağıttığımızda Ankara’daki imalatın %27’sinin düşük teknolojili, %35’inin orta-düşük teknolojili, %30’unun orta-yüksek ve %9.7’sinin yüksek teknolojili olduğu anlaşılmaktadır. Her iki analiz bir arada değerlendirildiğince Ankara’nın öncelikli odağının orta-yüksek ve yüksek teknolojili makine ve ekipman imalatı sektörü olduğu anlaşılmaktadır. Elektrikli teçhizat ve elektronik ürünlerin, Ankara’nın imalatından aldığı pay %11 civarındadır. Bu sektörlerin de ileri teknolojili sektörler olduğu düşünüldüğünde Ankara’nın bu alanda önemli bir potansiyelinin olduğu görülmektedir. Aynı zamanda 36.000’den fazla istihdamı ile en yoğun istihdamı yaratan fabrikasyon metal ürünleri sektörü de Ankara’nın odaklanması gereken sektörlerin başında gelmektedir. 

TÜRKİYE ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMALI

Türkiye ekonomisine ilişkin söylenen “orta gelir tuzağı” meselesini ASO olarak bir adım öteye götürerek “orta teknoloji tuzağından” bahsettik. Orta gelir tuzağından kurtulması ve belirlenen ekonomik hedeflere ulaşması için Türkiye’nin ilk önce şu anda içinde bulunduğu orta teknoloji segmentinden yüksek teknolojiye sıçraması gerekmektedir. Türkiye olarak bu sıçramayı gerçekleştirebilecek en önemli ilimiz Ankara’dır. İstanbul’un finans ve hizmet üssü olma yolunda yürüdüğü bir dönemde Ankara’nın “ileri teknoloji üssü” olarak kurgulanması ve tüm kamusal politikaların buna göre hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Veriler de Ankara’nın bu performansını ortaya koymaktadır.

img_5637.jpg

İLERİ TEKNOLOJİ ÜRETİMİNİN %13’Ü ANKARA’DAN YAPILIYOR

Bugün Ankara, ileri teknolojili patent/faydalı model başvurularının %14’ünü gerçekleştirmiştir. Ar-Ge yapan üreticilerin %15’i, ileri teknoloji üretiminin %13’ü Ankara’dadır. Ar-Ge mühendislerinin %28’i Ankara’dadır. İleri teknoloji yatırımlarının %30’una Ankara ev sahipliği yapmaktadır. İleri teknolojili 13 alt sektörün tamamında Ankara rekabet gücüne sahiptir. Türkiye geneli üretimde ileri teknolojinin payı %2’ler seviyesinde iken Ankara’da bu pay %9.7’dir. 17 bin kişilik bir istihdam ileri teknolojide çalışmaktadır. 23 dolarlık ileri teknoloji ihracat kg fiyatı ile Ankara, Türkiye’de en değerli üretimi yapan şehir konumundadır. Bu açılardan bakıldığında Ankara Endüstri 4.0’a en hazırlıklı kent olarak karşımıza çıkıyor. Bu veriler ışığında 2023 yılında Ankara siyasi olarak Türkiye’nin başkenti olmakla kalmayıp ekonomik olarak da ileri teknolojinin başkenti haline geleceğini umuyoruz. Böylelikle “Başkentin sanayiinden, sanayinin başkentine” hedefimize adım adım yürüyoruz.

Gülay Ertunç: Sivil Toplum Örgütleri ile nasıl bir yol izliyorsunuz?

Nurettin Özdebir: Ankara Sanayi Odası sivil toplum örgütlerinin ülkenin gelişimine katkı sağlayacağına inanmaktadır. Bu nedenle hem Ankara hem de Türkiye’deki sivil toplum örgütleriyle yakın ilişki içinde olmuştur. Özellikle Ankara’daki iş dünyası derneklerine her zaman ev sahipliği yapmış ve bir çok konuda birlikte hareket ederek bir sinerji yaratmıştır.

Gülay Ertunç:15 Temmuz süreci yaşadık bu konudaki görüşleriniz öğrenmek isterim?

Nurettin Özdebir: Çok uzun zamandır ülkemizi ve ekonomimizi içten içe kemiren habis bir ur 15 Temmuz 2016 tarihinde patlayarak ülkemizi işgale, devletimizi ve meşru hükümetini yıkmaya çalışmıştır. Bir grup hainin gerçekleştirdiği bu girişimi etkisiz hale getiren Türk halkının kahramanlığı, tarihe bir kez daha kaydedilmiştir. Türk halkı, milletin iradesinden başka hiçbir iradeyi kabul etmediğini ve etmeyeceğini o gece göstermiş, bütün dünyaya da örnek olmuştur.  Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecek bu girişimi gerçekleştiren hainleri Türk milleti hiçbir zaman unutmayacaktır. 

BİZ SANAYİ ODASI OLARAK SEÇİLMİŞLERİN YANINDAYIZ

Biz Ankara Sanayi Odası olarak bu süreçte milletimizin, demokrasimizin ve seçilmişlerimizin yanında olduk. Bu hainlerin devletin içinden temizlenmesinin yanı sıra, iş dünyasından da temizlenmesi için büyük çaba gösterdik. Bu çabalarımız sürmeye de devam edecek. Bu hain girişimi unutmadık, unutmayacağız. Bu vesileyle 15 Temmuz Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Yaşadığımız coğrafyada devletimizin bekası ve milletimizin selameti için hep birlikte bir olacağız, diri olacağız, uyanık olacağız ve çok çalışacağız.

Gülay Ertunç: Zeytin Dalı Harekatı bütün hızıyla sürüyor. Bu konudaki görüşleriniz nedir?

Nurettin Özdebir: Türkiye’nin ne kadar güçlü bir ülke olduğunun, ekonomisinin ne derece sağlam olduğunun bir diğer göstergesi de Zeytin Dalı Harekâtı’dır. Ülkemizin ve Suriye’nin bütünlüğünü tehdit eden ve oradaki masum insanlara zulmeden terör örgütleri PKK, DEAŞ ve diğer şer odaklarını ansızın vurmuş olması hepimizi sevindirmiştir. Harekât süresince bile Borsa İstanbul’un rekor seviyelere ulaşması, ülkemize olan güvenin tam olduğunu net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu vesileyle Suriye’de, sınır boylarında, tüm ülke genelinde görev başında olan güvenlik güçlerimizin, askerlerimizin yanlarında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum. Operasyonlarda şehit olan askerlerimize, tabii ki Özgür Suriye Ordusu mücahitlerine Allah’tan rahmet diliyorum, Rabbim yâr ve yardımcıları olsun.  

Gülay Ertunç: Kendi şirketlerinizden bahseder misiniz?

Nurettin Özdebir: Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttüğüm Nuriş Kaynak Makineleri AŞ. 1953 yılında rahmetli babam Ekrem Özdebir tarafından kurulmuştur. 65 yıllık geçmişiyle sektörün Türkiye’deki en önemli firmalarından biri olmuştur. Kurulduğu günden bu yana hem Ankara sanayisi için hem de ülkemiz için üretmeye, istihdam yaratmaya ve ihracat yapmaya çalışmaktadır. Şirketimizin Ankara sanayisinin gelişimi için de önemli katkıları olmuştur. Şirketimiz 1963 yılında ASO’nun da ilk üyeleri arasında yerini almıştır. Rahmetli babamın ASO’nun kuruluş çalışmalarına önemli katkıları olmuştur.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.