Ankara 18. Aile Mahkemesinden Duyuru

T.C.
ANKARA 18. AİLE MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/635 Esas

DAVALI : CARY JAY SİMON - ELLERY EARL kızı, 26/10/1963 doğumlu.
Davacı NEDRET BARAN SİMON tarafından aleyhinize açılan yabancı mahkeme ilamının tanınması ve tenfizi davasının ara kararı nedeniyle;
Davacı vekili dilekçesinde özetle; tarafların ABD'de boşandıklarını, mal paylaşımına hüküm kurulduğunu ve kararın kesinleştiğini bu nedenlerle yabancı mahkeme ilamının tanınmasına ve tenfizine karar verilmesini vekaleten talep etmiştir.
Davalıya tüm araştırmalara rağmen ikametgahı, meskeni veya işyeri adresi tespit edilememesi nedeniyle dava dilekçesi ve ekleriyle ön inceleme ve tahkikat yargılama duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup,
25/06/2024 günü saat 10:23'te sulh için gerekli hazırlığı yaparak ön inceleme duruşmasına gelmeniz, gelmediğiniz takdirde yargılamaya devam edilebileceği, hüküm verilebileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona ermesiyle duruşmaya katılmadığınız takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edilerek yokluğunuzda karar verilebileceği, tahkikat duruşmasının ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin sürede dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.
Tebligat Kanunu'nun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dilekçenin tebliğ edilmiş sayılacağı,
Tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02026314