Mahkemeden satılık arsa ilanı

Örnek No: 55*
T.C.
ANKARA
SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
(Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası)

2023/231 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/231 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İli, Keçiören İlçesi, Emrah Mahallesi, Yarenlik Sokak üzerindeki 25 kapı nolu Kılıç Apartmanının bulunduğu yere rastlayan 9 nolu mesken tapu kaydında Emrah Mahallesi, 5012 ada, 38 parsele kain 1030m2 yüzölçümlü, 44/1030 arsa paylı 1. bodrum kat 9 nolu mesken 3 oda, salon, antre, mutfak, banyo, wc, 2 adet balkondan müteşekkil, net kullanım alanın 78,00m2, balkonların 5,50m2 olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, eklentisi 9 nolu kömürlük ile birlikte ortaklığın giderilmesi yoluyla açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.
Adresi : Emrah Mah. Yarenlik Sok. No:25/9 Keçiören / ANKARA
Yüzölçümü : 1.030 m2
Arsa Payı : 44/1030
İmar Durumu: Var.
Kıymeti : 1.200.000,00 TL
KDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2024 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2024 - 13:30
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 13:30

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İli, Keçiören İlçesi, Emrah Mahallesi, Yarenlik Sokak üzerindeki 25 kapı nolu Kılıç Apartmanının bulunduğu yere rastlayan 13 nolu mesken tapu kaydında Emrah Mahallesi, 5012 ada, 38 parsele kain 1030m2 yüzölçümlü,44/1030 arsa paylı zemin kat 13 nolu mesken 3 oda, salon, antre, mutfak, banyo, wc ve 2 adet balkondan müteşekkil net kullanım alanın 78,00m2, balkonların 5,50m2 olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, eklentisi 13 nolu kömürlük ile birlikte ortaklığın giderilmesi yoluyla açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.
Adresi : Emrah Mah. Yarenlik Sok. No:25/13 Keçiören / ANKARA
Yüzölçümü : 1.030 m2
Arsa Payı : 44/1030
İmar Durumu: Var.
Kıymeti : 1.800.000,00 TL
KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2024 - 13:41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2024 - 13:41
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 13:41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 13:41

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02031201