Mahkemeden satılık taşınmaz ilanı

Örnek No:55*
T.C.
ANKARA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası
2023/117 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/117 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İli Çankaya İlçesi Çankaya Mahallesi Ebu Ziya Tevfik Sokak 12 kapı numaralı Apartmanın bulunduğu yere rastlayan 4 nolu taşınmaz tapu kaydında Çankaya Mahallesi 5398 ada 29 parselde kayıtlı 552,00m² yüzölçümlü 70/574 arsa paylı 1. kat 4 nolu meskenin bulunduğu bina 1 bodrum zemin ve 3 normal kattan oluştuğu tüm belediye hizmetlerinden yararlandığı hali hazırda 4 oda salon antre mutfak banyo wc ve 3 balkondan oluştuğu ısınmanın merkezi sistem ile sağlandığı net kullanım alanı balkonlar dahil 120m² olarak ölçüldüğü bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.
Adresi : Çankaya Mahallesi Ebu Ziya Tevfik Sokak No:12/4 Çankaya / ANKARA
Yüzölçümü : 552,00 m2
Arsa Payı : 70/574
İmar Durumu : Çankaya Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/03/2024 tarih 1021694 sayılı cevabi yazısında 33384 nolu kesin parselasyon planı ile oluşturulduğu ayrık nizam 4 katlı konut alanında kaldığı ön bahçe mesafesinin 5.00m olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti : 2.750.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 26/08/2024 - 14:15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/09/2024 - 14:15
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2024 - 14:15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2024 - 14:15

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02045773