Mahkemeden taşınmaz satış ilanı

Örnek No:55*

T.C.
ANKARA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası
2023/204 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/204 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara ili Keçiören ilçesi Hisar mahallesi Bağlar caddesi 37 kapı numaralı binaya denk gelen arsa vasıflı taşınmaz tapu kaydında Bağlum mahallesi, 91191 ada 4 parselde kayıtlı 775,00 m2 yüzölçümlü arsanın üzerinin boş olduğu eğimli bir topoğrafik yapıda olduğu üzerinde muhtelif yaş ve cinste ağaçlar mevcut olduğu parsel etrafı beton üzeri demir doğrama örgü tel ile çevrili olduğu çevrili olan alanın bir kısmın yol ve bir kısmı da aynı ada 3 parsel kapsamında olduğu her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.
Adresi : Bağlum Mahallesi 91191 Ada 4 Parsel Arsa Keçiören / ANKARA
Yüzölçümü : 775,00 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Keçiören Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/10/2023 tarih ve1301567 sayılı cevabi yazılarında, 91191 ada 8 parselin onaylı imar planına göre ''Konut Alanı'' olarak planlandığı ve yapılaşma koşullarının "Ayrık Nizam 2 kat', Taks=0.20, Kaks=0.40'' olduğu ''Bağlum 3. Etap Uygulama İmar Planı Revizyonu'' Ankara 3. İdare Mahkemesi 2022/1993 Esas sayılı, 2023/985 Karar sayılı ve 28/04/2023 tarihli kararıyla iptal edildiği bildirilmiştir.
Kıymeti : 1.782.688,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 14:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 14:25
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 08/02/2024 - 14:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 14:25

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01934661