Eflatun Neimetzade

Eflatun Neimetzade

yazar
Yazarın Tüm Yazıları >

Rusya, Azerbaycan-Türkiye kardeşliğini kıskanıyor (2)

A+A-

(Evveli 07.11.2017 sayımızda) -Narimanov’un Lenin tarafından Moskova’ya ilk Sovyet Cumhuriyeti Başbakanı görevine getirilmesi hiç de bana göre lehimize olmadı anlaşılan. Çünkü Garabağ’da Ermeniler yerli Türkleri kovmaya, sıkıştırmaya, hatta öldürmeye kalktılar. Ermeniçilik siyaseti yürüten Andronik ve taşnakçı-şovinistler Türklere karşı kıyam ilan ettiler. Bu doğru mu?

Ermeniler “Türksüz Ermenistan” Yarattılar

-Evet, Hocam, tarihi belgelerde de bunlar mevcuttur. Bakü’de iken Narimanov’dan çekiniyorlardı. Fakat Narimanov sizin de söylediğiniz gibi Moskova’ya yüksek makama oturtuldu. Ayrıca Garabağ taşnak-Ermeniler Türklere karşı kıyam ilan ettiler, bu da doğrudur. Kovdukları Türklerin yerini doldurmak gerekiyordu. Taşnakçı hainler hemen işe koyuldular. Rusya’nın bilhassa yardımlarıyla XIX asrın evvellerinde Ermeniler kademe-kademe yurt dışından Kafkas bölgelerine, Azerbaycan’ın ezeli topraklarına toplu halde köçürülmeye başladılar. 1918 yılında Azerbaycan Halk Cumhuriyeti İrevan Hanlığı topraklarını Ermenilere güzeşte gitmeye mecbur kalmıştır. Ermeni taşnakçı şovenistler hükümet kurumu teşkil olunandan sonra bu arazilerde yaşayan Azerbaycanlıları zor kullanarak dede-baba topraklarından kovmuşlar ve “Türksüz Ermenistan” yaratmışlar.

-Değerli Hocam, dünya tarihinde sadece Azerbaycanlılar tarihin çeşitli kademelerinde topraklarından kovulmuşlar, ya öldürülmüşler, topyekun yok edilmişler. Böyle trajedi sadece II. Dünya savaşı zamanı naziler tarafından yapıldığını bilkiyoruz. Alman nasistleri de Yahudileri topyekun yok etmeye kalktılar ve yedi milyon Yahudi gaz kameralarında, sobalarda gaddarca, vahçice yakılmış, öldürülmüşler. Amaç – Yahudilei yok ederek temiz Alman toplumunu yaratmaktı ki sonuçu vahim oldu ve dev devletler toplandılar ve nazilerin dersini verdiler sonuçta. Şimdi Ermeniler de nazilerin taktiğini tekrar ediyorlar sanki. Garabağ ve yedi İlimizi işgal etmiş, oraları tarı-mar ediyorlar; insanlarımızı kovmuşlar, öldürmüşler, topraklarına sahiplenmişler.

-Evet, bana göre de Ermeniler nazilerin taktiğini uyguluyorlar. 26 Şubat Hocalı soykırımı bunun canlı örneği sayılır. Fakat nedense Hıristiyan dünyası bu soykırıma susarak oturmuşlar. Pek çok dünya devletleri, hatta Amerikanın çok eyalet Meclisleri Hocalıda Soykırım yapılmıştır, diye Meclis kararları almışlar. Burada Haydar Aliyev Vakfının, özellikle de Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı, İSESCO ve JUNESCO’nun İyi Niyet Elçisi, Mehriban Hanım Aliyeva’nın büyük hizmetleri olduğunu hepimiz biliyoruz.

Ermeniler Hocalı’da Soykırım Yaptılar

-Haydar Aliyev Vakfının Başkan Yardımcısı Leyla Aliyeva’nın başlamış olduğu “Hocalıya Adalet” kampanyasının da dünya devletlerinde büyük yankı uyandırdığını biliyoruz.

-Doğru söylediniz Hocam. Leyla Aliyeva’nın son yıllarda Hocalı soykırımı ile bağlı çokyönlü çalışmaları vardır. “Anadolu” gazetesinde sizin yazdığınız seri sayfa yazılar da büyük merak doğuruyor. Azerbaycan’da devlet makamlarında “Anadolu” gazetesindeki makalelerinizi dikkatle okuyorlar. Türkiye’de pek çokları Hocalı trajedisini, vahşetini az biliyorlardı. “Ankara İl” ve “Anadolu” gazetelerindeki sayfa dolu makaleleriniz ve canlı resimlerde bu soykırımı geniş propogandasını yapıyorsunuz ve bu ğün de yazmaya devam ediyorsunuz. Yazdığınız makaleler fevkalade önemlidir, gereklidir. Diyorum ki her bir Azerbaycanlı sizler kadar olmasa bile Hocalı soykırımı hakkında devamlı konuşmalı, trajediyi Türkiye’de ve başka devletlerde anlatmalıdır. Hocalı yaralı kalbimiz ve onurumuzdur, dünya halkları bunu böyle anlamalı, bilmelidirler. Evet, doğru dediniz ki, Ermenilerin arkasında Rusya ve Batılı ülkeler duruyor. Bunu iyi biliyoruz. İngilizler, hatta Almanya da vardır için içinde. Ama başta Rusya’nın olduğu aşikardır, bunu her kes biliyordur. Tarihten de biliyoruz ki deli Petro zamanında ermeniler “zavallı”, “ezilmiş”, “fakir” rolünü iyi oynamışlar. Sonuçta Çar I. Nikolay ve II. Nikolay da Rusya’nın ta Orta Çağlardan Ermenilere arka çıktıkları tarihi belgelerden bellidir. Sovyet İmparatölüğü yıllarında da yurt dışından ermenilerin İrevan’a ve Garabağ topraklarına  köçürülmesi devam etmiştir. Gelecek Ermeniler için ortam yaratmak yalanı ile 1947-50. yıllarda Ermenistan’dan, ezeli dede-baba topraklarından yüz binlerce Azerbaycanlılar guya “kendi istekleri ile” topyekun Azerbaycan’ın Mil-Muğan topraklarına köçürüldüler. Büyük trajediler yaşandı o yıllarda. Yüksek dağ ikliminden aran topraklara köçürülenler hastalandılar, öldüler... Rusların başımıza felaketler getirdikleri ortadadır. Bu gün de Ermeni-taşnak harekatına yardım ve yataklık etmeye, arka çıkmaya devam etmekteler. Bizi dünyada en çok Türkiye Cumhuriyeti savunuyordur. Zaten Türkiye olmasa bizler sokakta bulunacayız. Allah Taala Türkiye’yi korusun, dünya Türkleri var olsun...

DÜNYA TÜRKLERİ DE YAHUDİLER GİBİ BIRLEŞMELİLER

-Sevgili Teymur muellim, Ulu Önderimiz Haydar Aliyev “Aynı Millet, İki Devlet” derken aslinde 55 milyon dünya Türklerine Çağrı yapmıştır. Uyanın, aklınızı başına alın ve Türkiye Cumhuriyetinin etrafına kenetlenelim, demek istemiştir. Fakat yurt dışında yaşayan Azerbaycanlılar arasında hala da sıkı birlik ve zincir gibi sarılmak isteği zayıf kalıyor. Bizler Yahudiler kadar bir-birimizi savunamıyoruz. Bugün Azerbaycan’da yüzü kölgeli, “kirli muhalefet” yurt dışına yanlış bühtan va dedi-kodular sızdırıyor, yayıyorlar. Türkiye’de bazı gazetelerde, özellikle “Hürriyet” gazetesinde aralıklarla ülkemize, iktidarımıza karşı bühtanlar yazılır. Bunu yazanlar elbette ki Türkler değil, “kripto Ermeniler”(gizli Ermeniler) olduğunu biliyoruz. Ben onlara köşe yazılarımda aralıksız cevap veriyorum. Fakat klipto ermeniler vardır ki ülkemizi karalıyor, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine karşı bühtan, yalan ve ikiyüzlülük yapmaya devam ediyorlar. Dahilimizde de bazı hainler vardır. Muhalif ajanları dinç oturmuyorlar, “Hürriyet” gazetesine bühtan ve yalan bilgiler sızdıryorlar.

-Evet, çok ciddi konulardır bunlar. Doğru, bu kişileri bizler de tanıyoruz. Haklısın, ben de şahsen rahatsız oluyorum, mat kalıyorum bu akılsız, beyinsiz avaralara. Bakü’de yaşayasın, ekmeğimizi yiyesin, utanmadan devletin tesis ettiği dairede meskunlaşasın ve ülkemiz hakkında bühtanlar, yalanlar sızdırasın? Bunlar vatan hainiler, insan değiller. Nankörler, vatanın ekmeği haram olsun bu kişilere...

Ermeniler topraklarımızı ilşgal etmiş, çekilmek istemiyor; Hocalı’da soykırım yapıldığını pek çok dünya devletleri de onaylıyor; yüz binlerle insanlarımız öldürüldü, zulüm gördü, soğuk kış aylarında sert, buzlu, karlı ormanlarda ölüme terk edildiler. Bazı şerefsiz nankörler da vardır ki, sıcak dairelerde yaşıyor, ekmeğimizi yiyor, suyumuzu içiyor ve dövletimize, iktidarımıza dil uzatıyorlar? Doğrusu anlamakta zorlanıyorum, adam değiller bunlar. Kıscası vatan hainiler bu pislikler...

RUSYA,GARABAĞ SORUNUNU ÇÖZMEK İSTEMIYOR

Rusya açık-aşkar Garabağ sorununu çözmek istemiyor. Batılı ülkeler, özellikle AB ve NATO ülkeleri Ermenilere babalık yapıyor. İçimizdeki hainler de onları açıkca destekliyor. Bir zaman Rusların yardımlarıyla vatansız Ermeniler Kafkas’a gelir-gelmez yerli Müslüman Türk halklarının toprak ve evlerini ellerinden aldılar. Anadolu, Nahçıvan, Garabağ, Zengezur topraklarının kadim toprakları olduğunu iddia etmeye kalktılar bir zaman. Taşnak Ermeniler Rus Ordusu içine sızarak onların yardımıyla aralıksız ezeli topraklarımıza hucumlar etmiş, evleri talan etmiş, insanlarımızı öldürmüşler. Hiç zaman geri çekilmemişler, hep talan etmiş, Türkleri yok etmeye kalkmışlar. Tek amaçları - “Büyük Ermenistan” hayali olmuş ve bu gün de  topraklarımızın yüzde yirmisi işgal altındadır. Ayrıca Politbüro’daki şovenist Rus siyasetçileri, devlet başçıları Nahçıvan ve Garabağ meselesini her zaman gündemde tutmuş, halklar arasında münakeşe yaratmışlar. Şimdiki Rus liderleri de aynı politikayı devam ettiriyorlar.

-Ben sayfa yazılarımda ve köşemde yazdım bunları. Garabağ’da yerleşen 366. Alayın içinde katı taşnak ermeniler vardı. Hain, gaddar taşnak üyeleri Rusların ağır silahlarıyla Garabağ ve Hocalı soykırımında Azerbaycanlılara karşı kıyam yaptıkları kanıtlanmıştır. Artık dünya devletleri de bunu kabul ediyorlar.

-Evet, Rus-Ermeni harbi birleşmelerinin Garabağ topraklarını işgal etmesi, Hocalı’da soykırım yapmaları, vahşileşmiş Ermeni şovenist-taşnakların Türk halklarına karşı yüz yıllar önceden tasarladıkları senaryoların bir parçasıdır. Özellikle, Sovyet İmparatörlüğünün sarsıntılı yıllarında Hıristiyan ve Müslümanlar arasında karşıdurmayı yaratanlar da yine Ruslar olmuştur (Yeltsin ve Gorbaçov basın önünde şöyle dediler: “Ermeniler bizim Hıristiyan kardeşlerimizdir, biz onları savunacayız, çünkü onlarla Savunma anlaşması imzalamışız” –E.N.).  Bu tarihi bir gerçektir; belgeler, kanıtlar bunu ispatlıyor. Fakat “Büyük Ermenistan” hülyasıyla bin dolaplar çevirmiş olsalar bile taşnakçı Türk düşmanları Ermeniler  sonuçta hüsrana uğradıkları da ortadadır. Bir nevi Tilkinin Ayının arkasına sığınmasına benziyor...

DEVAMI VARDIR:

eflatun-neimetzade-002.jpg

"Respublika" Gazetesi Gen. Yayın Yönetmeni, Prof. Dr. Teymur Ahmedov ve Prof. Dr. Eflatun Neimetzade

Önceki ve Sonraki Yazılar
Yazarın Diğer Yazıları

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.