Enver Baltaş

Enver Baltaş

Yazar
Yazarın Tüm Yazıları >

Sıvı halde humik asit

A+A-

Tarımın kurtuluş reçetesi humik asidin doğru yapılış tarifi. Humik asit aldığınızı sanarak siyah su alıp aldanmayın. Üretim prosesi biyolojik formda humik asit üretimi.

1. AŞAMA: Üretimi yapılacak ( SIVI HALDE HUMİK ASİT) için gereken ham madde kaynağı olan ( LEONARDİT) ilk olarak alınacak olan stok sahasında bir dizi analizden geçer, bunlar sırası ile ( kil oranı, kükürt oranı,suda çözünürlük ve divizyon absorb hızı, organik madde, humik+fulvik, nem oranı, reaksiyon kinetiği ve PH’dir.)

Bu ölçümler olumlu çıktığı takdirde ham madde alınarak tesise getirilir.

2. AŞAMA: Gelen ham madde ilk olarak eleme ünitesinden geçerek içinde bulunan taş ve benzeri tüm yabancı maddelerden temizlenir.

Daha sonra ( SONİC BLANDER) adı verilen yüksek devirli kırıcı sisteminden geçirilip (POWDER) hale getirilir.

Bunun ardından mikronize eleğinden geçme işlemine tabi tutularak partikül boyutu 100 mikron altına indirilir.

Daha sonra ( HOMAJETÖR) adı verilen sıvı karışım tanklarına atılmak üzere formüle edilir, formülasyon gelen ürünün PH, nem, toplam organik madde ve toplam humik+fulvik değeri doğrultusunda belirlenir.

Bunun ardından formülasyona göre miktarı kadar su ve Potasyum Hidro Oksit ( K2O) beslenen Homajetör tankına yine formülasyon da belirlenen tonajda Leonardit dökülür.

48 saatlik karışım süresi sonrasında kazanlarda bulunan ürünün her 6 saatte bir numunesi alınarak labaratuar da analiz yapılır.

Analiz sonucu ürün PH değeri 9.00 kuru madde miktarı 14 olduğunda, bu karıştırma ünitesinden  (sun paifer ) pompa yardımı ile diğer karışım tankına yollanır.

Bu kazanda 48 saat daha 51 ila 55 santigrat derece de (termodinamik ısıtma reaktörü) sayesinde sabit ısı kontrollü karıştırılır.

Bu işlem sırasında PH ve içerisinde bulunan kuru madde miktarı periyodik olarak kontrol edilir.

PH değeri ve kuru madde miktarı istenilen seviyeye ulaştığında sistem kapatılıp ürün 2 saatliğine REAKSİYON KİNETİĞİ’ni tamamlaması için dinlendirilir.

3. AŞAMA: Temizlenme aşamasına gelmiş olan ürün ilk olarak DEKANTÖR adı verilen makineden geçirilerek gözle görülür (kil, kum) ve benzeri yabancı maddelerden temizlenir.

Daha sonra REPLİKASYON tankına aktarılıp bu tanktan (SEPERATÖR) adı verilen mikroskobik boyutta partiküllerin ayrıştırılması yapılır.

Bunun ardından ürün aktarma tankına pompa yardımı ile yollanır.

Tüm bu işlemler sonrasında ürün aktarma tankında bulunan üründen son kez numune alınarak tekrar labaratuvarda  (KURU MADDE, KİL ORANI ) kontrol edilip ardından kütle partikül yoğunluğu analizi için (SPEKTROFOTOMETRE) ile 50 ila 1100 nanometre arası (UV) visible  yöntemi ile absorbsiyon yapılır.

Tüm bunların ardından yoğunluk ve PH uygun ise ve kaçak kil oranı % 0,20 nin altında ise ana dolum tankına aktarılmak sureti ile bidonlanarak kullanıma hazır hale getirilir.

Kil oranı istenen değerden yüksek çıkarsa bir kez daha seperasyon işleminden geçirilip aynı işlemler ve kontroller tekrar uygulanır.

https://www.humikasitgubre.com/

Önceki ve Sonraki Yazılar
Yazarın Diğer Yazıları