Kadınların sosyal güvenlik hakları nelerdir?

Kadınların sosyal güvenlik hakları nelerdir?

08 Mart 1857 tarihinde ABD?nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak...

A+A-

08 Mart 1857 tarihinde ABD?nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda 129 kadın işçi can verdi. İşçilerin cenaze törenine 10.000?i aşkın kişi katıldı. Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi Kadınlar Günü her yıl 8 Mart?ta kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gündür. İnsan Hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır. Türkiye?de ise 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında ?Emekçi Kadınlar Günü? olarak kutlanmaya başlandı . Kadınlar günü haftası sebebiyle bizde kadınların Sosyal Güvenlik Hakları Nelerdir. Bunları kısaca hatırlatmak istedik? 1- Kadınların 3 çocuğa kadar yani 2160 gün doğum borçlanması hakkı vardır. Bu borçlanmanın yapılabilmesi için doğumdan önce SGK, BAĞ-KUR veya emekli sandığı işe girişlerinin olması şarttır. 2- Yurt dışında bulunan Kadınların hem çalıştıkları süreyi hem de ikametgah sürelerini borçlanma hakları vardır. 3- Kadınların 8 hafta doğum öncesi 8 hafta doğum sonrası olmak üzere toplam 16 hafta doğum izinleri vardır. 4- Kadınların 1 yaşına kadar çocuklarına günde 1,5 saat süt izni (emzirme izni) vardır. 5- Kadınların Ağır ve Tehlikeli işyerleri ile Maden ocaklarında çalışmama hakları vardır. 6- 18 yaşından büyük kadınların 4447 sayılı kanunun geçici 10. Maddesine göre teşvik hakları vardır. Bu süreler 2016 yılı sonuna kadar ilk defa işe başlayan kadınları kapsamaktadır. Bu süreler 12 ay 24 ay 30 ay ve 42 aya kadar uzayabilir. 7- Kadınların esnaf muaflığından yararlanarak 18 günden başlamak üzere her yıl üzerine bir gün ilave edilerek düşük BAĞ-KUR ödeme hakları vardır. BAĞ-KUR tutarı 1.098,00 X34,5= 378,81 TL BAĞ-KUR primi ödeyeceklerdir. Yani 568,22 TL BAĞ-KUR yerine aynı süre için 378,81 TL ödeyecekler aylık 189,41 TL karlı olacaklar. 8- 4857 sayılı İş Kanuna göre eşit davranma hakkı vardır. Yani farklı iki cinse eşit iş eşit maaş gibi, 9- Doğum yapan kadına birinci çocuğa 300 TL ikinci çocuğa 400 TL üçüncü çocuğa 600 TL karşılıksız yardım desteği 6637 SAYILI KANUNUN 16. MADDESİ İLE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6637 Kabul Tarihi: 27/3/2015 MADDE 16 : 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir. Doğum yardımı EK MADDE 4 : (1) Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı yapılır. Bu yardım Türk vatandaşı olan anne veya babaya, her ikisi de Türk vatandaşı ise anneye yapılır. Doğum yardımı, Bakanlıkça belirlenen zorunlu hâllerde babaya ödenebilir. Doğum yardımı ödenmesinde Kimlik Paylaşımı Sisteminde yer alan nüfus kayıtları esas alınır. Bu kapsamda yapılan ödemeler, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. Bu fıkrada belirtilen tutarları artırmaya Bakanlık ile Maliye Bakanlığı müştereken yetkilidir. (2) Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen işçilerden, kapsamında bulundukları bireysel iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre işçinin kendisi veya eşinin doğum yapması nedeniyle işçiye bir ödeme yapılması kararlaştırılmış olanlara, kararlaştırılan tutarın bu madde uyarınca yapılacak ödeme tutarından daha az olması hâlinde sadece aradaki fark ödenir. Kararlaştırılan tutarın bu maddeye göre yapılacak ödeme tutarından daha fazla olması hâlinde ise bu maddeye göre ödeme yapılmaz. (3) Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen personele, doğum yardımı ödeneği veya başka bir ad altında aynı amaçla ilgili mevzuatta öngörülen ödemeler yapılmaz. (4) 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamına girenler bu madde hükümlerinden aynen yararlandırılır. (5) Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve haczedilemez. Doğum yardımından yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmaları nedeniyle yersiz ödemeye sebebiyet verilmesi hâlinde, bu ödemelerin, bir ay içinde ödemenin yapıldığı tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte iade edilmesi, haksız yararlanana ödeme yapan kurum tarafından bir yazı ile bildirilir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde bu alacakların ilgili vergi dairesine bildirilmesi üzerine anılan Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir. (6) Doğum yardımının ödenme esasları ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar, altı ay içinde İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı görüşleri alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. 10- 657 Kanuna tabi çalışan Kadınlara çocuğu mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ayın başına kadar kısmi zamanlı çalışma süresi ve ücretsiz izin desteği 6663 sayılı Kanunun 10. Maddesi ile yürürlüğe girmiştir. GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6663 Kabul Tarihi: 29/1/2016 MADDE 10- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. Doğum sonrası yarım zamanlı çalışma EK MADDE 43- Doğum yapan memurlar doğum sonrası analık izninin veya 104 üncü maddenin (F) fıkrası uyarınca kullanılan iznin, eşi doğum yapan memurlar ise babalık izninin bitiminden, ilgili mevzuatı uyarınca çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar olan dönemde, ayrıca süt izni verilmeksizin haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep edebilirler. Bu kapsamda yarım zamanlı çalışmaya başlayan memur, aynı çocuk için bir daha bu haktan yararlanmamak kaydıyla başvuru tarihini izleyen ay başından geçerli olmak üzere normal zamanlı çalışmaya dönebilir. Bu fıkra hükmünden yararlanan memura, yarım zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen ay başından itibaren, mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılır. Bunların fiili çalışmaya bağlı ödemeleri hakkında ise ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaya devam olunur. Derece yükselmesi ile kademe ilerlemesi için aranan süreler açısından bu şekilde çalışılan dönemdeki hizmet süreleri yarım olarak dikkate alınır. Bu kapsamdaki memurun çalışma saatleri ilgili kurum tarafından belirlenir. Bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşleri de istekleri üzerine çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten veya 104 üncü maddenin (A) fıkrası uyarınca sekiz haftalık izin verilmesi ya da aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca izin kullanılması hâlinde bu izinlerin bitiminden itibaren bu fıkra hükümlerinden yararlanır. Tüm Kadınlarımızın Kadınlar Günü Kutlu Olsun!

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.