Nur ALTUN

Nur ALTUN

Yazar
Yazarın Tüm Yazıları >

Toplantılar başlıyor dikkat

A+A-

Yüksek aidat mağduru olmamak için site genel kurullarına katılım önem taşıyor.

Konut sitelerinin genel kurul dönemleri yaklaşırken aidat artışlarıyla karşılaşılmaması için ev sahiplerinin toplantılara katılımı önem taşıyor. Aksi halde aidat artışları, genel kurula katılan az sayıdaki malikler tarafından karara bağlanabiliyor.

Büyükşehirlerde konut sitelerinin sayısı her geçen gün artarken buralarda oturan kat maliklerinin aidat ve yönetim değişikliği gibi sorunları da sık sık gündeme geliyor.

Sitelerin yıllık genel kurullarının genellikle kasım, aralık, ocak ve şubat aylarında yapılıyor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan genel kurulların da bu dönemde gerçekleşiyor. Çok konutlu bazı sitelerin ise salgını bahane ederek halen genel kurul toplama yoluna gitmiyor.

Kat maliklerinin bu genel kurullara mutlaka katılması gerekiyor. “Katılamıyorlarsa kendilerini temsil edecek yakınlarına, komşularına vekalet vermeleri yerinde olur. Genel kurullara katılım olmadığı zaman gelen kişi sayısı ne olursa olsun rutin işlerle ilgili dilenen karar alınarak borçlanmaya gidilebilir ya da aidatlara zam yapılabilir. Daha sonra Aidatlarımız neden çok yüksek?’ deniliyor. Bunun için kat maliklerinin toplantıya katılıp, genel kurulun gündem maddelerinde aidatın artış oranlarının neden kaynaklandığını irdelemeleri lazım. Genel kurullardaki kararlar, sitenin yönetim planındaki hükümlere göre alınıyor. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmazsa ikinci toplantıda salt çoğunlukla karar veriliyor. 5 kişi dahi olmuş olsa istenen aidat artış kararını alabilirler.

Genel kurullarda demirbaş alımı ve yenileme gibi ilave yatırım kararları için ise tüm kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri kararın aranması gerekiyor, alınan kararlara katılmayan kat maliklerinin 1 ay içinde bu kararlara itiraz hakkı bulunmaktadır.

Toplantıya katılmayan her kat malikinin kararı öğrenmesinden itibaren bir ay içinde itiraz edebilir, genel kurul davetiyesi eline ulaşmayan kat malikleri için de itiraz süresinin 6 aydır.Bu itirazlar sulh hukuk mahkemesine yapılır. Tek bir kat malikinin başvurusuyla dahi genel kurulun ilgili maddesi bozulabilir.

Kat maliklerinin genel kurulda alınan kararları kendilerine tebliğ ettirmesi önem taşımaktadır. Kat malikleri, denetim ve faaliyet raporlarını da iyi incelesinler. Aidat artışında bir sınırlama bulunmuyor ancak aidat artışlarının ana gayrimenkulün yatay veya dikey mimarisi olmasına, giriş çıkış sayısının fazlalığına göre yüzde 50 ila 80’i arasındaki oranı genellikle personel giderlerinden kaynaklanıyor.

Site yönetim değişimlerinde genel kurulda kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğunun sağlanması gereklidir. Katılım olmaması nedeniyle çoğunluk sağlanamayan genel kurullarda sulh hukuk mahkemesi tarafından yönetime yönetici (kayyum)atanabilir. Bu durumda site dışından, siteyi hiç tanımayan birinin yönetime geçmiş olur.

Kiracılar periyodik giderleri öder. Kiracıların ödemesi gereken giderler.

Kiracıların, sarf malzemesi ile periyodik bakım ve onarım giderlerini karşılaması gerekiyor. Kiracının döneminde çalışan personelin tazminatının ödenmesine de yine kiracı dahil oluyor. Merkezi ısıtma varsa ısıtma sistemi giderlerini kiracı öder ancak demirbaş alınacaksa asansör, çatı, havuz motoru ya da kapı motoru yenilenecekse bunları kat maliki ödemeli. Kiracıların demirbaş yatırımını kesinlikle ödememesi lazım. Kiracı ödeyeceği şeyi iyi bilmeli ama genel olarak aidatta müteselsilen sorumlu mal sahibidir. Bir sorun oluşursa sorumlu o olur.

Aidat dışında sitenin elektrik ve su giderlerini içeren ortak kullanım bedeli de talep edilebilir. Bu giderlerin de daire boş olsa dahi kat maliklerince ödenmesi gerekmektedir.

Sizin eviniz, Sizin yuvamız, sahip çıkın...

Önceki ve Sonraki Yazılar
Yazarın Diğer Yazıları