Ahmet Sandal

Ahmet Sandal

Yazar / Şair
Yazarın Tüm Yazıları >

Yönetimde evrensel değerleri hakim kılmak

A+A-

Evrensel olan, her yerde ve her devirde geçerli ve değerli olan demektir. Evrensel yeni bir kelime. Ecdadımız buna cihan-şümul diyorlardı Cihan-şümul yani, dünya çapında geçerli ve dünyayı kaplayan manasına gelmektedir. 

Yönetimde evrensel değerler dediğimizde ne anlaşılır? 

İnsanlığın vicdanında ve özünde mevcut olan, adalet, doğruluk, dürüstlük, tarafsızlık, eşitlik, hesap verebilirlik, şeffaflık, kamu yararını gözetmek, savurganlıktan kaçınmak, nezaket, sevgi, saygı ve güven ve benzeri değerlerdir. 

İşte bu değerleri yönetimde hakim ve geçerli kılmak gerekir. Yönetim dediğimizde de yalnızca kamu yönetimi anlaşılmamalıdır. Bu değerler özel sektör yönetiminde de uyulması gereken kurallar olarak baş tacı edilmeli ve uygulanmalıdır. 

Yönetimde evrensel değerler herkese huzur, mutluluk, başarı ve iyilik getirecektir. 

Bu değerler aynı zamanda etik değerlerdir. Bu değerler aynı zamanda erdem ve ahlaki değerlerdir.

Dünyanın hiçbir yerinde ve hiçbir kimse, bu değerlerin yanlış olduğunu savunamaz ve iddia edemez. Ancak, nefsine uyar ve yanlışı seçer, bu değerleri göz ardı edebilir. O başka. Ancak, bu değerleri göz ardı edenler, bunun cezasını hem Dünyada ve hem de Ahirette çekerler.

Bu satırların yazarı, işte bu evrensel değerlerin geçerlik kazanması için, hayatının bütün safhalarında karınca-kararınca çaba sarfetmektedir. Bu çabaları özellikle 2009 yılından itibaren yoğunlaştırmıştır. Çünkü, mülga Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından düzenlenen bir eğitim programına katılarak bu hususta sertifika almış ve Etik Eğiticisi olarak görevlendirilmiştir. Bu yıldan sonra son 11 yılda, onlarca seminer ve konferansta evrensel değerleri ve etik ilke ve kuralları anlatmış ve örnek çalışmalar dergilemiştir.

Bu çaba ve çalışmalar elbette bundan sonra da artarak devam edecektir, Allah’ın izniyle. 

Niyet ve maksadımız âli, yani yücedir. İster kamuda, isterse özel sektörde olsun. İyi yönetim, adil yönetim, ehil yönetim, etik yönetim ve etkili yönetim sağlansın. İşte hedef budur. Son yıllarda moda terimler var ya! Misyon ve vizyon.  Bu terimler stratejik yönetime ilişkin terimlerdir.

Biz de “yönetimde evrensel değerleri geçerli kılmak” dediğimizde, kendimize bir misyon (görev) belirledik, bu görev sonucunda ulaşılmak istenen bir nokta (vizyon) var ve bu noktaya (hedefe) varmak için çalışmak ve strateji belirlemek gerekir. Misyon şimdiki duruma ilişkindir, vizyon ise geleceğe ilişkindir. Şimdiki durumda yapmak istediklerimiz var, gelecekte varmak istediklerimiz hedefler var.

Yönetimde evrensel değerli geçerli kılmak hedefimiz ve vizyonumuzdur. Bu vizyon için, iki misyon belirledik. 1- İnsanın kendi içindeki frenleyici mekanizmayı (vicdanı) harekete geçirmek. 2- Bu mekanizmayı harekete geçirdikten sonra şu hususları gerçekleştirmektir. Bu hususların neler olduğunu da sıralayalım: a-Demokrasi ve hoşgörü,b-Etkili bir yasal alt yapı, c-Güçlü irade, d-Etkin hesap verme mekanizmaları, e-Uygulanabilir davranış kuralları, f- Kamu ve özel sektörde uygun çalışma şartları, adil ve yeterli ücretler,g-Evrensel değerler konusunda eş güdüm sağlayan kuruluşların varlığı,h-Etkin bir sivil toplum ve medya.

İşte misyon ve vizyon budur.

Not: Bu misyon ve vizyon doğrultusunda çalışma yapmak üzere, Allah’ın izniyle, “Yönetimde Evrensel Değerler Platformu”nu 2014 yılında kurduk. Bu Platform çalışmasına 10.10.2014 tarihinde yaklaşık 12-13 STK’nın (Sivil Toplum Kuruluşu) katıldı ve nüve (çekirdek) bir ekiple o tarihte işe başladık.

Evet, 2014 yılından beri “Yönetimde Evrensel Değerler Platformu” Başkanlığını üstlenmiş bulunmaktayım. Hayırlı ve uğurlu olmasını Yüce Rabbim (cc)den diliyorum. 

Yönetimde nefsimizin değil, evrensel değerlerin hakim olması maksadıyla yola çıktık. 

“Niyet iyi, akıbet iyi”, vesselam…

Önceki ve Sonraki Yazılar
Yazarın Diğer Yazıları